Голосник

Каміль Палюшек бесідує про выставу «Карпатскы церкви в мініатурі. Церкви Бескіду»

Лемківскы церкви незмінні являют ся быти інспірацийом для розмаітых артистів, творців, пасийонатів ци любителів. Найблизша выстава вкаже, якы можут быти ефекты вельорічного заінтересуваня сакральном деревяном архітектуром церкви возношеных столітями через Лемків. «Карпатскы церкви в мініатурі. Церкви Бескіду» то експозиция, котру од 28. лютого/фебруара 2019 р. мож видіти в Музею Валецкой Землі в Валчы.

Выстава презентує двоякій підхід до захопліня темом церкви. Михал Вархіл то артиста, якій творит моделі храмів – одтварят іх в одповідній скали, зо вшыткыма найменшыма дрібницями, Каміль Палюшек затримує красу істніючых церкви в вынятковых фотоґрафічных кадрах. Вернісаж експозициі «Карпатскы церкви в мініатурі. Церкви Бескіду» пройде в найблизшу неділю, 3. марця 2019 р.

Якій збірник буде запрезентуваный на выставі?

Каміль Палюшек: На выставі буде мож видіти 25 фотоґрафій зробленых на обшыри Низкого та Сандецкого Бескідів, буде тіж пару зробленых по словацкій страні. Будут то знимкы церкви, але тіж придорожных крестів і краєвидів Лемковины.

В якій спосіб получено творчіст Твою і п. Вархіла?

Одозвала ся до ня працівничка Музею Валецкой Землі, пані Марлена Якубчык, з пропозицийом спільной выставы з паном Вархілом. Бракувало дополніня для выставы мініатур церкви. Моі фотоґрафіі знала з єдной з ґруп на ґамбокнижці, в котрій реґулярні поміщам знимкы.

Што думаш о мініатурах церкви?

На жаль не мал єм нагоды іх видіти, не буде ня тіж на вернісажы. Але думам, же даколи іщы поведе мі ся тото надробити.

Ци сфотоґрафувал єс уж вшыткы церкви?

В моій колекциі мам пару тисячы знимок, але іщы вельо остало до сфотоґрафуваня. В надходячым сезоні хотіл бы-м з апаратом одвидіти східню част Польщы, барже войти в Розточа, а може і да-с раз выбрати ся на Украіну.

Як глядаш новых кадрів, жебы не повторювати типовых способів представляня обєктів?

Думкы на новы кадры все являют ся на біжучо, на місци. Старам ся видіти дану церков о ріжных порах дня або вчас розмаітых хвильовых обставин. Тото дозвалят на творче пізріня на ціліст архітектуры, але тіж на каждый єй елемент.

Маш свою улюблену церков?

Очывидні! З обшыри Лемковины є то певністю церков в Дубным. Єст капітальні положена. Заєдно вписує ся в краєвид, як і выріжнят на його фоні. Мож ю фотоґрафувати з буд-якого місця і все выглядат вынятково. Окрем того єй ґонт барз інтенсивні і чудово пахне. До Дубного треба приіхати, специяльні думаючы о тым місци. Не даст ся го одвидіти при нагоді, зато коли гын ізджу, резервую час выключні для того місця. Другым такым місцьом є церков в Волівци. Вшытко тото, што є довкола церкви, напевно допомагат в спокійній контемпляциі.

Робиш знимкы тіж поза Лемковином?

Мою фотоґрафічну пасию тыкаючу церкви пошырюю поза Лемковину, так тіж поза саму Польщу. Але то Лемковина є найблизша мойому серцю і так остане на все.

Дубне, фот. Каміль Палюшек

Дубне, фот. Каміль Палюшек, фб: Cerkwie та Pełny Kadr Kamil Paluszek

Святкова Мала, фот. Каміль Палюшек, фб: Cerkwie та Pełny Kadr Kamil Paluszek

Щавник, фот. Каміль Палюшек, фб: Cerkwie та Pełny Kadr Kamil Paluszek

Брунары, фот. Каміль Палюшек, фб: Cerkwie та Pełny Kadr Kamil Paluszek

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі