Голосник

Хоральна музика, жебы бавити слухачів. Концерт Бельферсінґерс в Шымбарку

В суботу, 8. серпня/авґуста 2020 р., пройде выступ ґорлицкого хору Бельферсінґерс, якій буде тым промувал свою дебютантску плятню, котру печатал кінцьом 2019 рока. Пленеровый концерт одбуде ся попри Каштели в Шымбарку о 20.30 год. В проґрамі лемківскы і погіряньскы співанкы.

Камеральный Хор Бельферсінґерс основаный был в 2002 році з ініциятивы учытелів ґорлицкого повіту. Актуальні чыслит 20 співаків і діє при Ґорлицкым Центрі Культуры. Як головну задачу дає сой вказати, што хоровы опрацуваня не мусят быти нудны та потрафлят бавити слухачів.

Презентує творы давной і сучасной музикы, польской та другой, джазовой, народной, ґоспель ци розрывковой музикы. Выступує на розмаітых подіях на обшыри Ґорлиц і ґорлицкого повіту, тіж в сусідскых словацкых місточках.

В своім репертуарі має м.ін. лемківскы і погіряньскы народны співанкы в аранжациях Мирослава Боґоня. Хор спілпрацує з музиком од парох років, а ефектом того было награня цілой платні з такым же репертуаром.

На платни нашли ся такы лемківскы еверґріны як «Тиха вода», «Горы моі», «Гора, гора», «Іванку», «Дружба я си», «Кєд єм ішол» ци «Ганцю не дримай». Ціла платня чыслит 14 кавальчыків. Дальшых сім становлят погіряньскы пісні.

Од 2017 рока хор єст орґанізатором Фестівалю Хорів «Люз блюз фольк». Думкодавці ініциятивы рішыли промувати світску хоральну музыку, зато же хоры в тым реґіоні асоциюваны сут головні з сакральном музыком. Хор Бельферсінґерс все презентує традицийну світску музику Погірян і Лемків та представлят єй публиці в барже модерный, атракцийный спосіб.

Про третю едицию Фестівалю Хорів «Люз блюз фольк» та сам хор Бельферсінґерс бесідували сме в жолтни/октобрі минилого рока зо Станіславом Дзєдзяком і Станіславом Ґурбом на антені нашого радия. Бесіду можете одслухати з нашых подкастів за тым мотузком.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі