Голосник

До кінця марца мож голосити ся на штудіум русиністікы

Покля роздумуєте, де на высоку школу, іщі все є можливость приголосити ся і на штудійный проґрам Учітельство русиньского языка і літературы в комбінації, в бакаларьскім і маґістерьскім ступні штудія.

Штудіум русиністікы як єдина на Словакії понукать Пряшівска універзіта в Пряшові, на котрій діє Інштітут русиньского языка і културы як інтеґрална часть Центру языків і култур народностных меншын.

Комбінації можливы на трьох факултах

Учітельство русиньского языка і літературы в бакаларьскім і маґістерьскім ступні штудує ся на Пряшівскій універзіті в комбінації з іншыма академічныма предметами. Зато універзіта давать можливость выбрати собі комбінацію на трьох своїх факултах і на єднім інштітуті.

На Факулті гуманітных і природных наук Пряшівской універзіты мож собі ку русиньскому языку і літературі выбрати штудіум біолоґії, еколоґії, фізікы, ґеоґрафії, математікы, педаґоґікы і технікы. На Філозофічній факулті собі мож ку русиністіці выбрати анґліцькый язык і літературу, історію, естетіку, етічну выхову, філозофію, музичне уменя, німецькый язык і літературу, російскый язык і літературу, словацькый язык і літературу, україньскый язык і літературу і выхову ку обчанству (обчаньска выхова). На Факулті шпорту є можлива комбінація із тілеснов выховов (фізкултуров).

Комбінацію ку русиністіці собі мож выбрати і прямо в Центрі языків і култур народностных меншын. На Інштітуті мадярьского языка і културы мож вєдно із русиньскым языком і літературов штудовати мадярьскый язык і літературу.

Приголосити ся мож до кінця марца

Покля маєте інтерес о штудіум русиністікы на Пряшівскій універзіті в Пряшові, приглашкы на приятя в академічнім році 2019/2020 мож посылати до 31-го марца 2019-го року. Електронічну приглашку можете найти на сайті Інштітуту русиньского языка і културы, де можете здобыти і веце інформацій односно штудій, припадно найти контакты, на котры мож обернути ся із вопросами.

І тот рік буде можливость голосити ся в рамках пряшівской русиністікы і на докторандьскый штудійный проґрам, о чім будеме інформовати.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі