Голосник

Київскы схемы історії

Перед пару днями україньскы порталы заповнили статі о тім, як собі міг Путін знова дозволити дашто таке, як повісти, же Росіяны і Українці то єден народ. Науковці, політіци, вшыткы, што мали рукы і ногы зачали поясньовати, же то не правда.

Што властно повів шеф Кремля? В інтервю про аґентуру ТАСС выголосив, же до ХІІІ. столітя не было розділів в языку народів і до XV. столітя выходны Славяны называли самы себе руськыми.

Ніт, не будеме теперь робити історічны досліджіня, не будеме высловы Путіна розміняти на дрібны. Єдине, што нас на тій цілій волні статей, котры ся высловлюють проти слов Путіна, інтересує, то київска оптіка, котра ся мінить в залежности од того, о кім є бісіда.

О проблемі з Путіном писав і портал BBC News Україна. Редакція ословила україньксого історіка Кіріла Галушка і російского історіка Андрія Зубова. В статі пояснюють, як то властно ціле є і статя має за ціль доказати, же Путін не бісідує правду і не розуміє історії. Заінтересує головно єден момент.

Андрій Зубов про портал повів: „В дакотрых моментах Владимір Путін говорить правилны річі. Не мож не быти згодным з тым, же історію треба знати. Але они не мають жадне значіня про сучасну політіку. Німецькы націоналісты довго говорили, же не є такой країны як Голандія, же голандьскый язык – в реалности нижньонімецькый язык. З великов намагов мож, істо, доказати, же в минулости так і было. Но і што?“

В статі далше історікы пояснюють, же правда, колись вшыткы бісідовали або писали єдным літературным языком – церьковнославяньскым, но поступом часу ся языкы і народы зачали розрізняти. Докінця ся высловлюють, же наперек тому, же церьковнославяньскый язык хосновав ся і на Моравії, нихто днесь не повість, же Чехы і Росіяны єден народ.

Є аж комічным видіти, як ся київска оптіка мінить, покля іде о україньскый народ, о його існованя, о гляданя арґументів, жебы доказати, же тот народ існує, є окремым народом, не є жаднов частьов іншого народа. Комічным зато, бо цалком іншу оптіку має Київ, кедь він є тым узурпатором, котрый собі іде присвоїти іншый народ і підпорядковати го під себе як свою часть.

Парафразуйме то, што бісідують історікы в споминаній статі. Україньскы націоналісты довго говорили, же русиньскый язык є властно україньскый діалект. Но і што? Хоць сьме хосновали в єднім часі єднакый язык – церьковнославяньскый, котрый хосновали і на Моравії, хоць сьме хосновали колись єднаку самоназву Русин, што то має з днешнім дньом? Русины предці перешли властным народным возроджіньом і доказали нераз своє існованя, окреме існованя од україньского народа, окреме існованя свого властного языка, як то доказали і Голандяне, котрых днесь жаден Німець не буде пересвідчовати, же суть властно лем недовченыма Німцями, котры бісідують на діалекті.

Історікы в статі споминають, же тото, што бісідує Путін, не є ничім новым. Же ся робить із совітськов схемов історії, припадно схемов з часів російской імперії. І так предці не мож днесь брати історію. Єм согласный.

Но на другім боці, зо жальом треба сконштатовати, же тым самым історікам і тій самій Україні не перешкаджать хосновати похыбны схемы історії на іншый народ – на Русинів.

Автор коментаря не є згодный ани зо схемами історії царьской Росії, а уж нияк історії совітьской. Не є згодный ани з тым, же бы україньскый народ мав быти лем даяков частинков іншого народа. Жадному народу не хоче брати право на існованя. Но єдночасно очекує, же жаден народ не буде брати право на існованя його народу – Русинам.

Але треба повісти ясно. Схемы історії, з котрыма нараблять безперестанно Київ односно Русинів, суть абсолутно єднакы як тоты, з котрыма нараблять з часу на час Москва. І знате як то є. Хто з мечом боює…

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі