Голосник

Коли термы в Санковій? Зачали ся дослідничы роботы

В середу, 13. мая тр., зачали ся роботы при будові ґеотерміі в Санковій. Неодолга переконаме ся, ци ґміна Санкова сягне по засобы ґеотермальной енерґіі, якы сідят в глубині землі.

Початком минулого тыжня офіцийный сайт ґміны Санкова подал інформацию, што війт Малґожата Малух підписала догваріня з фірмом EXALO DRILLING S.A. на проведіня ґеотермального дослідничого вертіня в Санковій. Догваріня є ефектом спільного проєкту ґміны Санкова і міста Ґорлиці.

Роботы мают на ціли розпознати ґеотермальны джерела находячы ся на глубокости близко 3000 м. Окрем того зроблят ґеофізичны і гыдроґеолоґічны досліджыня, якых задачом буде єднозначні потвердити скоршы ґеолоґічны припущыня. Цілый кошт той інвестициі то більше як 18 млн зл, з чого 15 млн зл то дофінансуваня з Державного Фонду Охороны Середовиска і Водной Господаркы.

Пляново роботы найдолше тырвати будут до 11. листопада/новембра того рока. Зачаты працы то лем початок реалізациі перспективных плянів будовы ґеотерміі на обшыри ґміны Санкова. Більше знатя буде аж по закінчыню робіт та опрацуваню гыдроґеолоґічной документациі. Товды вкаже ся, ци плянувана будова специяльной теплоцентралі та аж і ґеотермального басену будут ся оплачати для ґміны.

Kєд бы ся вказало, што будут в силі достати термальну воду з принятыма параметрами якости і кількости, побудуют ґеотермальну теплоцентралю. Продукуване тепло будут достарчати до систему огріваня міста Ґорлиці. Глядают тіж підприємцю, котрый хотіл бы заінвестувату в рекреацийне схоснуваня Санківской Ґеотерміі.

Пробне вертіня роблят в околицях закрытого боіска в Санковій, в місци, котре вказали в досліджынях науковці з Технолоґічного Університету в Кракові.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі