Голосник

«Коли до церкви входят діти, одраз ся вытишают» – о. Бонк про церков в Брунарах і не лем

– Признам, што лишам гев своє сердце – бесідує о. Юзеф Бонк, настоятель парохіі Пресвятой Богородиці в Брунарах, дотеперішній завідуючый церквами св. Михала Архангела в Бурнарах та св. Димитрия в Чарній. Рішыньом тарнівского єпископа Анджея Єжа, о. Юзеф Бонк по пятьох роках мусит лишыти Брунары, на його місце покликано о. Пьотра Кручыньского.

– Лемковина стала ся мі близка, дорога, але думам, што тоты терены сут мало реклямуваны – стверджат о. Юзеф Бонк. –  Тот реґіон єст барз цікавый, ци то під історичным, ци культуровым оглядом. І, очывидно, є то обшыр множества церкви. Православны, грекокатолицкы так католицкы храмы фунґуют попри собі – додає.

Червены холошні і противламаньовый систем

Для промоциі сам зробил неєдно. Через час, коли опікує ся церквом в Брунарах, чысло одвиджаючых збільшыло ся о 400 процент. Туристів опроваджат по церкви провідник в лемківскым облечыню і не єст то лем кошеля, але і лайбик, чуга, кєрпці, аж і холошні. Священник впер ся, што мусят выглядати так само, як Лемко на єдній з ікон в церкви. Сут міцно червены. З єдной страны церков в Бурнарах є памятником на світову скалю, находит ся на листі Світовой Спадковины Юнеско, але з другой, як твердит о. Бонк, находит ся на убочы, неє добрых доріг ани правильного ознакуваня.

– Зміном все товаришат мішаны одчутя, але дякую Богу, што міг єм гев быти – бесідує о. Бонк. –  Вельо єм ся навчыл за тот час, коли-м ту служыл, стрітил цікавых люди, вельо пережыл – додає. Як парох брунарской парохіі, заряджал о. Бонк тіж цекрвом в сусідній Чарній. Першу річ, котру повело му ся од раз зорґанізувати, то замонтувати противламаньовы і протигоньовы системы в обох церквах. В Брунарах окрем того повело ся зробити моніторінґ. З часом мал він тіж быти заложеный і на другій обєкт. – Обі церкви покрыли сме новом верством специяльного імпреґнату, повело ся нам зорґанізувати паркінґы при святынях, зробити доіздову дорогу з мостком до чарняньской церкви. Купили сме нову ділянку під прицмонтерный паркінґ в Чарній  – вычыслят парох.

Екуменізм не лем од свята

Коли в 2014 році празднувано 250. річницю вознесіня церкви в Чарній, о. Бонк на спільну молитву заросил грекокатолицкого владыку Євгена Поповича з Перемыля. – Все єм был отвореный на спілпрацу з Лемками – бесідує о. Бонк. – Разом з грекокатоликами написали сме проєкты на реновациі святынь. Проґрам іщы не рушыл, але документы маме уж готовы – додає.

В остатнім часі до парохіі вернула ікона Тайной Вечері з Чарной, а по правді то вернули дві іконы, бо вчас концервациі той першой вказало ся, што під ньом находит ся представліня Спаса Вседержытеля з І пол. XVII ст. Розділіньом ікон і іх косервацийом заняла ся Надя Вывюрска в рамках маґістерской роботы на Академіі Красных Штук в Кракові. – В консервациі є іщы феретрон св. Йоана Крестителя з церкви з Бурнар – дополнює о. Бонк.

Попри реґулярній душпастырскій роботі в парохіі, вчыню реліґіі в школі, пильнуваню ремонтів, о. Бонк орґанізувал інчы подіі, напр. концерты, малярскы пленеры, анґажувал ся в печатаня провідника по Брунарах. Сам примірювал ся до печатаня провідника по парохіі в Брунарах і Чарній. Активніст священника вельо парафіян вправлялa в зачудуваня. – Очекуваня серед парохіян были все великы, являли ся деякы опоры, але дякую Богу, за вшытко тото, што повело ся мі зорбити, бо повело ся вельо, але не вкрывам, што мал єм уж новы думкы – спостерігат священник.

Новый завідатель парохіі буде міг зміряти ся медже інчыма з плянами свого попередника в одтворіню часновні при церкви в Брунарах, котра ориґінальні хоснувана была як вмертвениця. В заміреным о. Бонка был бы то інформацийный пункт з тоалетами. В плянах мал о.Бонк ревіталізувати цмонтір на Яшковій, котрый підлігат під парохію. Хотіл го загородити, вознести каплицю з холодилньом і зорґанізувати паркінґ. На цмонтери в Брунарах плянувал священник побудувати каплицю, проєктом навязуючу до лемківскых храмів. Кілько з тых думок схоснує наступця о. Бонка? Час вкаже.

Пращальный концерт

В рамках Фестівалю 4 Поры Рока в Бескіді в Брунарах пройде концерт, котрый буде нагодом до подякуваня о. Бонкови за душпастырску опіку над парохійом. В проґрамі концерту Музика Ріжных Культур – Літо сут м.ін. творы Вівальді, Баха ци Шуберта, а выступлят лемківскій гушляр Мариюш Мончак, Роберт Адамчак та Михал Байорек. Музикуваня пройде в просторах брунарской церкви.

– Приходячы на тутышню парохію, спостерюг єм, што коли діти входят до церкви, аж і тоты малы, одраз ся вытишают, зосереджают ся на іконах – реляцийонує о. Бонк. – Іконы бесідуют, промавляют, настраяют до молитвы і отверают чловека на Божу правду. Так само тото чую і я.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі