Голосник

«Кумшт, артизм, мастерство» – коментар з сериі «Раз, два, три» – понедільок, 20.30 год.

 

Опозицию медже натуром а культуром найліпше достеречы, аналізуючы тот рід людскых діянь, котры зосереджены сут не на заспокоіню еґзистенциі, насущной пожывы, безпечного схороніня перед дикыма звірятами, екстремальном хвильом і ворогами, лем на стремліню до штоденного общаня, стыканя ся, комунікуваня і входжыня в реляциі з творами, котры вышли з рук артистів і сут так красны, же каждий хотіл бы іх мати дома.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі