Голосник

«Лемківска коляда» в Пастушым

10 січня 2016 р. перший раз зорґанізувано фестіваль «Лемківска коляда» в маленькым селі Пастуше недалеко Чорткова, Тернопільской области. В Чортківскым районі жыє дост дуже Лемків. А і в самым селі Пастуше єст іх дост много. Певні, зато тото невелике село было выбране як місце фестівалю. Діє ту тіж і лемківскій ансамбль «Горлиця».

Досправды не был то фестіваль, лем концерт, в якым брали участ ріжны лемківскы ансамблі. Пришли гев з колядом і дорослы, і діти. Концерт одбыл ся в новій церкви святого Йоана Крестителя (то храм Украіньской Автокефальной Православной Церкви).

Днес тото уж істория… Не є уж на світі поетесы, писанкаркы з Ванівкы – Галины Грицків-Оршак, яка в проґрамі здравит присутных своім вершом. В листопаді она одышла до лемківского неба. Забрала єй несподівана смерт. Єй голос не раз звучал в нашым радию, але все лем коротко, мріялам про долше інтервю. Но, його уж ниґда не буде…

При стрічах на ріжных лемківскых імпрезах пані Галина была все веселом, радісном, оптимістичном. Так было і в Пастушым. Запамяталам єй таком, як в тот ден фестівалю, коли сідили сме близко себе при столі і гостили ся.

Одходят найстаршы Лемкы… Але вырастают і найменшы. Оны зас вчат ся коляд, вчат ся на памят сценариі вертепів і скоро, барз скоро, підут з колядом од хыжы до хыжы, як тіж ― мам ту на увазі концерты і фестывалі ― од села до села, од міста до міста, жебы славити народженного во вертепі Спасителя.

Бо зачал ся тот прекрасний зимовий святочний час, на якій так сме чекали…

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі