Голосник

«Лемківскій Ґанок» #1 – понедільок, 20.00 год.

«Лемківскій Ґанок» то новий культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы.

В першым одтинку проґраму почуєме бесіду з Зузанном Длуґош – туристичном провідничком, аніматорком свобідного часу і передовшыткым локальном патріотком з Мушыны. І як раз о Мушыні, істориі і культурі той стороны буде бесіда. Окрем того дознаме ся барз вельо про локальну кухню і тото, што давно, 100 років тому іли Лемкы і Полякы, якы прожывали на обшыри Мушыны і Сандецкого Бескіду.

Сердечні просиме! Чуєме ся в понедільок, 24. вересня/септембра 2018 р., о 20.00 год. на антені радия ЛЕМ.фм.


„Łemkowski Ganek” to nowy program kulturalny radia LEM.fm. To zapis rozmów z interesującymi osobami z pasją z regionu Łemkowyny, Beskidu Niskiego, Karpat. Program jest prowadzony przez Jakuba Zygmunta w języku polskim. „Łemkowski Ganek” powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jest integralną częścią projektu „Łemkowski Ganek – warsztaty rzemiosła i kulturalna audycja radiowa” koordynowanego w roku 2018.

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі