Голосник

Леонард Бернстайн, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Леонард Бернстайн (1918-1990) был чловеком вельох талантів – композитором, дириґентом, великым ерудитом, соспільным активістом і телевізийном індивідуальністю. Найбарже был гордный свойом педаґоґічном і популяризаторском роботом.

Не было для него ниякых перешкід – не смотрил згоры на популярну музику, охочо шмуґлювал до ней темы з поважной музикы. Так само захоплювал ся Стравіньскым, Ґершвіном, як і Ельвісом ци «Motown Records».

Бернстайн компонувал найбарже популярну популярну музику своіх часів – мюзікалі (м.ін. «West Side Story», до послуханя в проґрамі), фільмову музику, музикы до балетів ци театральных пєс. Окрем того джаз для концертовых саль і симфонічну музику для Бродвейского Театру. Написал пару співанок для Франка Сінтары (м.ін. знану «New York, New York»).

Днес є єдном з найбарже міфічных осіб американьской культуры ХХ столітя. Мал великє знаня, типово американьскій люз, легкіст комунікуваня ся – завдякы тому стал ся істинным амбасадором поважной музикы. Любило ся му бесідуваня о музиці – пояснюваня, што спричынят, же дакій твір єст добрый, што го в ним конкретні порушат.

Вюл популяризаторскы проґрамы в телевізиі, писал книжкы, есеі. Через цілый період свойой карєры на американьскій музичній сцені был роздертый медже дириґентскыма обовязками а особистым залюбліньом до компонуваня.

В проґрамі симфонічны танці з «West Side Story», почуєте і три танцювальны варияциі з балету «Fancy Free», три танцювальны фраґменты з мюзікалю «On the town» та дакус клясикы од інчых композиторів.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі