Голосник

Малый історічный луксус на книжнім рынку

Іщі горяча і новотов пахняча дістала ся нам до рук книжка, котрой выдавательом є Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска (ЗІРС). Іде о Малу історію Русинів (Malé dejiny Rusínov) од єдного із найвызначнішых сучасных русиньскых науковців, ренесанчого чоловіка што до знань і фаховой діялности – Івана Попа.

Хоць книжка не є новотов на словацькім книжнім рынку, новоты предці лем дакус приносить. Малу історію Русинів вже ЗІРС выдало у 2010-ім році, єднако як теперь перед списованьом людей. Теперь вышла в новім, а то барз якостнім дізайні.

Сумарізація і одбуряня міфів

„Моноґрафія сумарізачного характеру Мала історія Русинів представлює резултатівну роботу о історії Русинів в перерізі історії того малого середньоевропского народа. Карпатьскы Русины належать ґеополітічно і ґеоґрафічно до централной Европы, до їй навыходнішой части, котра ся вже дотулять помсыленой історічно-цівілізачной чары розділюючой світ на западный – світ латиньской културы, і выходный – світ ортодоксный, світ візантійской културы,“ пише ся в анотації книжкы Івана Попа.

Як далше мож дочітати ся о новій публікації, історійов карпатьскых Русинів заподівала ся нелем русиньска історіоґрафія, але і мадярьска, австрійска, російска, словацька, совітьска і українська.

„Роздумы мадярьскых, австрійскых, чеськых і словацькых історіків о тім, же Русины суть частьов середньоевропской історії, суть лоґічны. На другім боці днешня белетрізована, надміру сполітізована і націоналістічна україньска історіоґрафія не признавать Русинів як самобытный народ, ани окремость їх історії.“

ЗІРС вырішыло выдати книжку єднако як перед десятьома роками перед списованьом людей, котре теперь одбуде ся на Словакії у фебруарі і марці 2021-го року. Выдаватель тым слідує якраз перед списованьом розшырити інформованость о Русинах, як меджі самыма Русинами, так і меджі майорітов. А нелем то.

„Выдати книжку мы вырішыли зо заміром презентовати уціленый і обєктівный погляд на історію малого середньоевропского народа – карпатьскых Русинів, і з оглядом на проблематіку сьме мали за потрібне, жебы публікація на єднім боці выповняла вакуум в мало пробаданій і публікованій темі, а на другім боці, жебы бурявала романтічны міфы о історії Русинів,“ пише за выдавателя председа ЗІРС Ян Липиньскый.

Книжка приносить основны факты о історії Русинів од правіку – кедь бісідуєме о теріторії, на котрій днесь жыють Русины, аж по долю того народа в Европі по Другій світовій войні.

Мала, но луксусна

Як уж сьме споминали, книжка не є новым текстом, а якраз текст сам о собі належыть меджі тото найліпше, што з русиньской історіоґрафії мож на книжнім рынку дістати. Але нове выданя приносить про любителів книжок і бонус.

Тым є ґрафічна обробка перевыданой публікації Івана Попа. Выдаватель зволив шыківный до рукы, малый формат, а наперек тому, же книжка має понад 230 сторінок, выбратый якостный папірь не робить книжку ани грубов, ани тяжков. Хоснованы суть так само на око добрі ся чітаючі і шумны шрифты, текст є елеґантно перерываный образковов документаційов, котра має так само высоку якость.

Окладка книжкы, на котрій є на стріберній фолії втиснутый медвідь – сімбол з русиньского ербу, є уж лем потверджіньом того, же ґрафіка публікації была роблена на высокій уровни і в модернім штілі, што не видіти часто при публікаціях на тему Русинів.

Книжка є зато добра нелем як „обовязковый“ елемент бібліотекы каждого Русина, но і як шумный, луксусом пахнячій, навеце хосенный подарунок про близкых. Може якраз тота книжка поможе многым розпамятати ся на своє русиньске походжіня, а они пак на то не забудуть ани при списованю людей у 2021-ім році.

Жрідло фотоґрафії: rusyn.sk.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі