Голосник

Маніфестация польско-лемківской дружбы

Польска ґазета Głos Podhala з меджевоєнного періоду, яка вышла в неділю, 27. жолтня/октобра 1935 р. (р. VII, ч. 44), анонсувала, што в русиньскым селі Лабова, што находит ся на західній Лемковині при Новым Санчы, одбыло ся высвячыня нововыставленого римокатолицкого костела про польскых жытелів місцевости. Заєдно подія была нагодом до покріпіня польско-лемківской дружбы і добрых одношынь. О тым же писала довоєнна польска преса.

В Лабовій, іщы перед выгнаньом, была ериґувана римокатолицка парохія. Невеликій костел місцева польска громада побудувала в 1933 р., а высвяченый был в 1935 р. Попри новопоставленым костелі основано римокатолицкій теметів. До выселінь єдны з другыма жыли в мирных одношынях, чого доказом єст нынішній текст.


Niezwykłą uroczystość święciła Łabowa, wieś w powiecie nowosądeckim, w niedzielę 20 października br. Łabowa zamieszkana jest przez ludność łemkowską w większości, żydowską i polską. Ludność polska z Łabowej oraz z okolicznych wsi nie miała dotąd w pobliżu kościoła rzymsko-katolickiego. Musiała więc chodzić aż do Nawojowej odległej o 11 zgórą kilometrów, lub do Krynicy. Uczęszczała także do miejscowej cerkwi greckokatolickiej.

Zainteresowało sie tą sprawą T. S. L. w Nowym Sączą z ówczesnym prezesem Koła inż. Walentym Cyłą na czele i podjęło inicjatywę budowy kościoła rzym -katolickiego w Łabowej. Parcelę pod kościół oraz drzewo na budowę kościoła ofiarował kolator parafji n.iwojowskiej lir. A. Stadnicki, z Nawojowej, pomogli wydatnie subwencją starosta powiatowy nowosądecki dr Lich, kurja biskupia w Tarnowie, miejscowa ludność w postaci robocizny i gotówki (p mad 2 tys. zł.) a zbiórką reszty pieniędzy zajęło się Tow. Szkoły Ludowej w Nowym Sączu.

W ten sposób przy pomocy ludzi dobrej woli stanął niedawno kościół polski rzymsko katolicki w Łabowej. I oto 20 października br. ludność polska Łabowej i okolicy obchodziła wielkie sweje religijne święto. Ale równocześnie święto to było serdeczną manifestacją uczuć braterskich ludności polskiej i łemkowskiej tych okolic powiatu, która to ludność w tysiącach zebrała się na poświęceniu wspomnianej świątyni. Poświęcenia kościoła w Łabowej dokonał ordynarjusz djecezji tarnowskiej ks. biskup dr. Lisowski w asyście licznego rzymsko-katolickiego duchowieństwa oraz proboszcza greckokatolickiej parafji w Łabowej ks. Kornowy.

Procesja wiernych wprowadziła ks. biskupa pod baldachimem idącego w towarzystwie starosty powiatowego dr. Łacha oraz hojnego ofiarodawcy hr. Stadnickiego, do nowej świątyni, gdzie powitał ks biskupa proboszcz parafji nawojowskiej ks. Kruczek. Po uroczystej mszy św. dokonał ks biskup Lisowski poświęcenia kościoła i obrazu w ołtarzu głównym namalowanego specjalnie i bezinteresownie dla tego kościoła przez artystę-malarza p. Bolesława Barbackiego, poczem udano się w procesji do cerkwi greckokatolickiej u wrót której powitał ks. biskupa ks. Kornowa. Do zebranych tysięcznych tłumów przemówił w porywający sposób ks. Biskup Lisowski zachęcając ludność łemkowską, aby pielęgnowała swój język i pracowała wspólnie z ludnością polską jako dziecko jednej matki Kościoła i jednej Ojczyzny a wszedłszy do cerkwi udzielił zebranym Łemkom błogosławieństwa. Cała uroczystość kościelna zakończła się odśpiewaniem przez zebranych Łemków pieśnią „Mnohaja lita “.

Następnie ks. biskup dr. Lisowski poświęcił Dom Ludowy T. S. L. Po poświęceniu wygłosił przemówienie starosta pow. dr. Łach, prezes Koła T. S. L. w Nowym Sączu prof. Jan Piotrowski, imieniem Zarządu Głównego w Krakowie inż. Cyło. Po przemówieniu przeszli obecni do świetlicy na przemiłą Akademję zorganizowaną przez kierownika szkoły w Łabowej p. Ryniewicza. W czasie Mszy św, uroczystej wykonał szereg pieśni kościelnych chór Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej z Nawojowej, zaś podczas Akademji w Domu Ludowym chór Czytelni T. S. L w Łabowej.

Cała uroczystość, która była nie tylko uroczystością kościelną ale równocześnie świętem braci słowiańskiej powiatu nowosądeckiego, pozostawiła niezapomniane wrażenie. Pozostanie ona długo w pamięci Polaków i Łemków i stanie się niezawodnie źródłem zacieśniających się serdecznych stosunków łemkowskiej i polskiej ludności. W uroczystościach łabowskich wzięli udział prócz ks. biskupa dra Lisowskiego, starosty pow. dra Łacha, hr. Stadnickiego z N. Sącza, zast. starosty pow. nowosądeckiego mgr. Mycielski, mgr. Dobrowolski, rodzina hr. Stadnickiego z Nawojowej, radca Kózka z żoną, inż. Cyło, p. Cyłowa, kom. P. P. Gawlik, prof. Piotrowski, poseł na Sejm Bodziony, red. Giewont-Szczecina, inż. Gdesz, delegacja Pań z nowosądeckiego T. S. L., pp. Krakowski, Curzytek oraz liczni goście z N. Sącza i powiatu Wzniesieniem rzym.-kat. kościoła w Łabowej postawiło sobie T. S. L. nowosądeckie trwały pomnik pracy społeczno-państwowej. (t)

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі