Голосник

Меншынова сторона СКУтНіЕМ хце од уряду підпертя

Представникы нацийональных і етнічных меншын в Польщы «в обставинах пошырюючой ся пандеміі» апелюют до уряду Польской Республикы обняти позаурядовы орґанізациі системом підпоры в формі незворотных пожычок. Так як ся діє «в інчых просторах соспільного жытя».

Такє становиско меншыновой стороны Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын поміщено в писмі з дня 12. жолтня/октобра тр. опубликуваным на фб-профіли СКУтНіЕМ. Пишут в ним, што пандемія коронавіруса могучо влинула на функцийонуваня меншын і што орґанізациі сут переважно позбавлены постійного джерела фінансуваня свойой діяльности, а можливости здобываня середків на актуальну діяльніст радикальні ся зменшыли. Зауважают, што «означат тото звекшыня значыня підметовых дотаций признаваных для них через Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі».

Веце на підметову діяльніст, менше на цільову

Меншынова страна Комісиі звернула ся з прошыньом збільшыти высокіст середків презначеных в 2021 році як раз на підметовы дотациі, аж і товды, коли буде то означало зменшыня середків на цільовы дотациі. «Оптимальным было бы звекшыти высокіст середків перезначеных на підметовы дотациі без зменшаня середків перезначеных на цільовы і інвестицийны дотациі» – пише ся в писмі.

«Кєд ситуация буджету державы бы на тото не дозваляла, думаме, што для захованя стабільности функцийонуваня позаурядовых орґанізаций нацийональных і етнічных меншын та соспільности хоснуючых реґіональный язык, необхідным єст звекшыти середкы перезначены на підметовы дотациі аж і коштом ограничыня середків на цільовы дотациі» – констатуют члены СКУтНіЕМ.

Представникы призначены для лемківской етнічной меншыны – др габ. Штефан Дудра і др Мирослава Копистяньска не консультували єднак зо вшыткыма орґанізациями, якы діют в просторі розвитку лемківской культуры, ци сут согласны з такым поділом буджету, о якій постулюют в писмі.

В послідній части писма, підписаного Григорийом Купряновичом, спілведучым СКУтНіЕМ, представникы Комісиі хотят, жебы в наступных роках одыйти од многости задач реализуваных поєдныма орґанізациями ґу підметовому фінансуваню орґанізаций, якы полнят «de facto ролю інституций культуры через ведіня діянь, якых цілю є охорона, захованя і розвиток культуровой достоменности нацийональных і етнічных меншын та захованя реґіонального языка».

Не вшыткы згідны

Представникы хотят так само, жебы сотворити систем підпертя для орґанізаций аналоґічный як в інчых просторах соспільного жытя, в формі незворотных грошовых пожычок. Votum separatum взглядом презентуваного становиска зголосил член СКУтНіЕМ представник ормяньской меншыны Богдан Каспрович.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі