Голосник

Миломір Шайтош – Руснак, ювілят

6. червця 1960 р. в Новым Саді в Войводині вродил ся вызначний культурний, русиньский діяч Миломір Шайтош.
Зачал студиюватин на катедрі русиньского языка, літературы і культуры. Студий не скінчыл з огляду на украінізацийну політыку, ведену на університеті. Прото скінчыл музычну академію і інформатыку. Ювілят є членом Нацийонального Совіту Русинів в Сербіі, членом Дружства Русиньского Языка, предсідательом Руской Маткы – здружыня Руснаків в Новым Саді. Єст ведучым комісиі про культуру Світового Конґресу Русинів. Од років професийні занимат ся руснацкым фолькльором, культуром  і проґрамуваньом.
Миломіре, приймийте желаня од нашой редакциі. Най ся веде, каре, щестит. На многая і благая літа.
Миломир Шайтош

Миломір Шайтош і Аранка Медєші в Креници

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі