Голосник

„Моя пут” – Анна Кузмякова

Насамперед – невеликє поясніня. Отримал єм звіданя, чом в тым проґрамі не было николи бесіды, ци інтервю, з дакотрым діячом даякой лемківской орґанізациі з Польщы, лем фурт тот проґрам познає слухачів, ци то з орґанізациями споза Польщы, ци людми, котры іх найчастійше творили давно. То недокінця правда. Были проґрам/ з ведучым Стоваришына Лемків, ци попереднім предсідательом Русиньской Оброды, был проґрам з настоятельом Руского Дому в Пряшові, ци директорком Русиньского Музею. 

Лем думам, треба пояснити, же коли за робліня того проґраму взял ся редaктор, котрий фурт є ведучым єдной з лемківскых організаций, так буде барже честне, коли не буде односил ся до сучасных проблемів інчых орґанізаций, ци – што гірше – брал ся за оціну інчых предсідателів, ци іх діянь. 

До такых горячых реляций з сучасного ідеолоґічного фронту з лемківской політыкы тот редактор надає ся планно. Воєнны донесіня творят найчастійше лем емоциі, зідеолоґізуваны уявы і опініі самого репортера. Просто, воєнний репортер все має покусу оповісти ся по єдній страні конфлікту. А нон уж давно оповіл ся по «своій» і ани не думат того зміняти. Хыбаль, же його змінят. І або перестане быти предсідательом, або редактором радия, або перестане быти і єдным, і другым.  

Попри тым, єст і така загороза, же тоты, котры ниякой війны не выкликали, а были самы объєктом чужой аґресиі, вказали бы ся негідны, малы, реактывны, мстивы, думаючы през партикулярны інтересы, коли підняли бы дискусию на поли, котре ім дахто інчий зрыхтувал.

Зато надале пропоную, тримайме ся простых розвязань. Ідме на бесіду з тыма, котры давно заробили сой на тото, жебы сме про них знали і памятали іх діла і роботу. До тых, котры днес може не анґажуют ся до політычных діянь, а котры своім досвідчыньом можут ся з нами поділити і дашто нам порадити на нашы лемківскы страпліня.

Днес ідеме на сам західній конец Лемковины. Будеме під Щавницьом, на Спишу, дознаме ся, як треба грабати, котры яфыры сут найліпшы і, наконец, о што ходит з тыма качками?

Про тото вшытко буде оповідала пані Анна Кузмякова, бывша предсідателька Русиньской Оброды, редакторка і авторка статій, русиньскых часописів і книжок.

skanowanie0058

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі