Голосник

«Мы пастыре приходиме» – пренос з церкви Покровы Богородиці в Шамброні – Святый Вечер, 20.00 год.

29. грудня/децембра минулого рока, по шестый раз в селі Шамброн, на Спишы прошол рождественный концерт коляд і вінчувань.

Хоц шамбріняне святкуют Різдво за новым календарьом і были уж по святах, то запросили до себе  ґрупу колядників з сусідніх Баєровец. Пришли і інчы: «Яворина» з Торисок, «Тихопоточан» з Тихого Потока (д. Штельбах), «Кечера» з Якубян. Особливе значыня мал выступ сестер Угляровых з Блажова, села, котре столітями было при Шамброні, а днес го ніт. В давным селі выгородженый был поліґон, а люде выслены до світа. Фольклор, язык і звыкы з Левочскых верхів достойно плекают сестры Угляровы.

Сестры Угляровы з Блажова

В проґрамі концерту, окрем хлопів з ґрупы «Шамбрінці», выступили і жены, і молоды, якы презентували різдвяный репертуар.

ґрупа Баєровчан з Баєрівців

ґрупа з Тихого Потока

ґрупа з Торисок

Шамбрінці

Концерт «Мы пастыре приходиме» зорґанізували: ґрупа «Шамбрінці», село Шамброн, грекокатолицка парохія в Шамброні і Русиньска Оброда на Словациі.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі