Голосник

На ватрі в Ворочові (2 част) – 70 процент – субота, 20.00 год.

На знимках ― участникы фестівалю «Лемківска ватра» в Ворочові, селі коло Перечына. То уж семий такій фестіваль в Закарпатскій области. Од правой видите Марию Літак зо села Вільшынкы при своіх короснах. Тоты коросна ткают «покровці» добрым людям під ногы лем в зимі, коли в ґаздыні мало роботы на ґаздівці. А в літі выходят з хыжы і вандруют з ньом по фестівалях.

Журналисты ― то такы люде, же вшытко хотят знати. Звідуєме Марию Літак, з чого ткат такы красны покровці, а інчых ватрян ― чым особливы іх села, з чого роблят кольоровы налісникы, по што імают ярны жабы і, розуміє ся, звідуєме, ци присутны на «Лемківскій ватрі» чуют ся Лемками.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі