Голосник

Найліпша фолькова платня за 2013 рік

На стороні www.gesle.folk.pl мож голосувати на найліпшу фолькову платню за 2013 рік. Серед кандидатів найдете і заприязненых з нами артистів, якы в своій творчости хоснуют лемківску музыку, а сут то:

Сусанна
Відимо
Гудаци
Анґеля Ґабер Тріо

Голосувати мож і на найкрасшу окладинку платні.
Серед голосуючых выльосуваны останут нагороды!

Конкурс Віртуальны Гушлі зродил ся як альтернатыва до конкурсу орґанізуваного Польскым Радийом – Фольковий Фоноґрам Рока. Цілью конкурсу є промуваня і популяризация фольковой музыкы, та як найшырше презентуваня творців граючых традицийну музыку.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі