Голосник

Новосільскій в Малопольщы. Сакральна штука

17. грудня/децембра в Кракові буде проходила промоция книжкы, яка є результатом парулітніх робіт, досліджынь і заанґажуваня. В рамках спільного проєкту Маршалківского Уряду Малопольского Воєвідства та Малопольской Фундациі Музею Сучасной Штукы, печатано моноґрафію сакральных реалізаций в сучасній Малопольщы Юрия Новосільского під назвом Новосільскій в Малопольщы. Сакральна штука. Авторами книжкы сут Кристина Черні і Мариян Цужыдло.

Промоцийны стрічы одбудут ся:

  • 13. грудня/децембра, 16.00 год. – Тарнів, Ґалерия Малопольской Фундациі Сучасной Штукы (Дворец ПКП),
  • 16. грудня/децембра, 18.00 год. – Новий Санч, Малопольскій Центр Культуры «Сокіл» (ул. Я. Длуґоша 3),
  • 17. грудня/децембра, 17.00 год. – Краків, Осередок Документациі Штукы Тадеуша Кантора «Крікотека» (ул. Надвісляньска 2-4).

Публикация выходит з потребы документациі, популяризациі і конечности сохраніня діл Ю. Новосільского. Його світскы образы документує Нацийональний Музей та Фундация Новосільскых, а дотеперішні інвентаризациі не обнимают сакральной штукы, прото вельо з них, необняты професийном опіком і заінтересуваньом, нищыт ся і підлігат деґрадациі.

Выдана публикация дозволит на ефектывнійше обнятя творів Новосільского науковом, консерваторском опіком. Єй задачом єст тіж популяризация реліґійной штукы артисты, якій могучо влинул на історию сучасной штукы в Польщы. Він бо, як єдиний европейскій маляр, одновил канонічну конвенцию іконы лучыньом традициі писаня ікон з найціннійшима осягнінями ХХ-вічной аванґарды. Його доробок вымагат комплетной документациі, зглубленой анализы і опікы, жебы выелімінувати траґічны подіі, як тоты, о котрых інформували сме недавно, коли його творы перемалювано, ци зліквідуваны были просторы в цілости запроєктуваны Новосільскым.

Пониже – зміст книжкы, котрий приводиме в ориґінальній версиі:

1. Mnich w środku Krakowa. Jerzy Nowosielski i tradycje sztuki wschodniej na ziemiach Małopolski
2. Obrazy Jerzego Nowosielskiego w zbiorach publicznych – Kraków i Małopolska
3. Polichromia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze (1956–1957)
4. Polichromia w kościele pw. Imienia NMP w Olszynach (1956–1957)
5. Polichromia w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach (1960–1961)
6. Ikony w kaplicy ss. Jadwiżanek w Krakowie (1960–1991)
7. Ikony dla opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu (1962–1976)
8. Ikonostas do kaplicy w kościele oo. Dominikanów pw. Świętej Trójcy w Krakowie (1966)
9. Ikony i polichromia w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (1966–1992)
10. Ikony dla cerkwi greckokatolickiej w Krakowie (1972–1998)
11. Mandylion do Kaplicy Trzeciego Upadku w Zubrzycy Górnej (1972)
12. Wystrój kościoła oo. Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie (1977–1978)
13. Ikony do kaplicy ss. Oblatek Serca Jezusa w Tyńcu (1990)
14. Kaplica pw. św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie (1995)
15. Polichromia refektarza i witraże w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (1995–1997)
16. Niezrealizowane projekty i zniszczone realizacje sakralne w Małopolsce
17. Testament Jerzego Nowosielskiego

k_czerni


Кристина Черні – історик штукы, занимат ся польском штуком XIX i XX ст. та проблемами сакральной штукы. Тексты публикувала в вельох культуральных періодиках, професийных часописах і катальоґах выстав. Одповідат за едиторскє опрацуваня м.ін. есеів і бесід Ю. Новосільского, напр. Nowosielski (2006) ци Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego (2011).

Маріян Цужыдло – фотоґраф, член Союзу Польскых Артистів Фотоґрафіків. Єден з першых, по системовых перемінах в Польщы, творців польской реклямовой фотоґрафіі. Автор не лем знимок, але тіж проєктів і ґрафік до тисячів публикаций. Єст тіж автором ексеприментальных проєктів артистычной фотоґрафіі. Выставлят в Польщы і заграницьом.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі

Новосільскій в Малопольщы. Сакральна штука

17. грудня/децембра в Кракові буде проходила промоция книжкы, яка є результатом парулітніх робіт, досліджынь і заанґажуваня. В рамках спільного проєкту Маршалківского Уряду Малопольского Воєвідства та Малопольской Фундациі Музею Сучасной Штукы, печатано моноґрафію сакральных реалізаций в сучасній Малопольщы Юрия Новосільского під назвом Новосільскій в Малопольщы. Сакральна штука. Авторами книжкы сут Кристина Черні і Мариян Цужыдло.

Промоцийны стрічы одбудут ся:

  • 13. грудня/децембра, 16.00 год. – Тарнів, Ґалерия Малопольской Фундациі Сучасной Штукы (Дворец ПКП),
  • 16. грудня/децембра, 18.00 год. – Новий Санч, Малопольскій Центр Культуры «Сокіл» (ул. Я. Длуґоша 3),
  • 17. грудня/децембра, 17.00 год. – Краків, Осередок Документациі Штукы Тадеуша Кантора «Крікотека» (ул. Надвісляньска 2-4).

Публикация выходит з потребы документациі, популяризациі і конечности сохраніня діл Ю. Новосільского. Його світскы образы документує Нацийональний Музей та Фундация Новосільскых, а дотеперішні інвентаризациі не обнимают сакральной штукы, прото вельо з них, необняты професийном опіком і заінтересуваньом, нищыт ся і підлігат деґрадациі.

Выдана публикация дозволит на ефектывнійше обнятя творів Новосільского науковом, консерваторском опіком. Єй задачом єст тіж популяризация реліґійной штукы артисты, якій могучо влинул на історию сучасной штукы в Польщы. Він бо, як єдиний европейскій маляр, одновил канонічну конвенцию іконы лучыньом традициі писаня ікон з найціннійшима осягнінями ХХ-вічной аванґарды. Його доробок вымагат комплетной документациі, зглубленой анализы і опікы, жебы выелімінувати траґічны подіі, як тоты, о котрых інформували сме недавно, коли його творы перемалювано, ци зліквідуваны были просторы в цілости запроєктуваны Новосільскым.

Пониже – зміст книжкы, котрий приводиме в ориґінальній версиі:

1. Mnich w środku Krakowa. Jerzy Nowosielski i tradycje sztuki wschodniej na ziemiach Małopolski
2. Obrazy Jerzego Nowosielskiego w zbiorach publicznych – Kraków i Małopolska
3. Polichromia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze (1956–1957)
4. Polichromia w kościele pw. Imienia NMP w Olszynach (1956–1957)
5. Polichromia w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach (1960–1961)
6. Ikony w kaplicy ss. Jadwiżanek w Krakowie (1960–1991)
7. Ikony dla opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu (1962–1976)
8. Ikonostas do kaplicy w kościele oo. Dominikanów pw. Świętej Trójcy w Krakowie (1966)
9. Ikony i polichromia w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (1966–1992)
10. Ikony dla cerkwi greckokatolickiej w Krakowie (1972–1998)
11. Mandylion do Kaplicy Trzeciego Upadku w Zubrzycy Górnej (1972)
12. Wystrój kościoła oo. Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie (1977–1978)
13. Ikony do kaplicy ss. Oblatek Serca Jezusa w Tyńcu (1990)
14. Kaplica pw. św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie (1995)
15. Polichromia refektarza i witraże w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (1995–1997)
16. Niezrealizowane projekty i zniszczone realizacje sakralne w Małopolsce
17. Testament Jerzego Nowosielskiego

k_czerni


Кристина Черні – історик штукы, занимат ся польском штуком XIX i XX ст. та проблемами сакральной штукы. Тексты публикувала в вельох культуральных періодиках, професийных часописах і катальоґах выстав. Одповідат за едиторскє опрацуваня м.ін. есеів і бесід Ю. Новосільского, напр. Nowosielski (2006) ци Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego (2011).

Маріян Цужыдло – фотоґраф, член Союзу Польскых Артистів Фотоґрафіків. Єден з першых, по системовых перемінах в Польщы, творців польской реклямовой фотоґрафіі. Автор не лем знимок, але тіж проєктів і ґрафік до тисячів публикаций. Єст тіж автором ексеприментальных проєктів артистычной фотоґрафіі. Выставлят в Польщы і заграницьом.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі