Голосник

Округлый стіл выголосив вытварный конкурз про діти

Рік 2020 є Округлым столом Русинів Словеньска выголошеный за Рік русиньского села. В рамках юбілейного року русиньска платформа приготовила дакілько актівностей. Моментално проходить і актівность заміряна на діти.

Од 15-го септембра до 15-го новембра 2020-го року проходить Вытварный конкурз на тему Рік русиньского села.

„Його цільом є мотівовати діти і школярів школ, жебы залучіли ся до конкурзу посередництвом вытварных творів, котры будуть зроблены будьяков техніков і выповідять в них свою позіцію, чутя і усвідомліня собі ідентіты, приналежности ку свому народу і гордости на нього,“ пише ся в штатуті конкурзу.

Конкурз в трьох етапах

Залучіти ся може кажда школа із своїма школярями. Школы выголошують школьскы кола, в котрых выберуть з каждой в рамках трьох віковых катеґорій три найкрасшы творы.  Тоты пак заженуть до Основной школы з матерьсков школов у Кленовій, котра є з навчалным языком русиньскым.

Подля штатуту конкурз буде проходити в трьох етапах – школьске коло, окресне коло, цілословацьке коло. До цілословацького кола поступлять три творы з каждой катеґорії, з каждого окресу.

Оціньовати буде фахова порота

В рамках конкурзу є зряджена тричленна порота з области вытварного уменя. Округлый стіл на співпрацу як членів пороты ословив академічного маляря Андрія Смолака, якый має в Снині Ґалерію Андрія Смолака, а окрім іншого у 1994-ім році основав Меджінародный малярьскый пленер і Меджінародный вытварный фестівал в Снині. Так само є основательом двох фундацій – Фунфації ART.EAST на підпору вытварного уменя, і Фундації Кременець на підпору културы Русинів.

Другым членом пороты є академічна малярька Анна Ґайова. Пряшівчане єй можуть знати і вдяка їй ґалерії AG Gallery. В пороті є і Марцела Рунянинова, директорка Основной школы з матерьсков школов з навчалным языком русиньскым в Кленовій. Окрім роботы учітелькы і директоркы школы актівно діє в реґіоні, і намагать ся пробудити русиньске школство до актівного жывота.

Порота буде выберати три вытварны творы з каждой катеґорії, з каждого окресу, котры поступлять до цілословацького кола. Потім з них выбере порота в каждій катеґорії три вітязны  творы. Авторы будуть одмінены матеріалныма цінами. Штатут конкурзу можете найти на офіціалнім сайті Округлого стола Русинів Словеньска.

Жрідло фороґрафії: ОЗ Колысочка.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫК

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі