Голосник

Олена Дуць-Файфер о стрічы орґанізаций в Ліґници – інтервю нажыво в радию ЛЕМ.фм – четвер, 19.15 год.

В минулу сувботу, 22. жолтня/октобра 2016 р. на запрошыня представників лемківской етнічной меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын (СКУтНіЕМ) зъіхали ся члены церковных братств, украіньскых обєднань і лемківскых орґанізаций. Будучы присутным на стрічы, писал єм о тым на нашым портали (до прочытаня – за тым мотузком).

В статі односил єм ся м.ін. до тем, котрыма емоцийонували ся присутны на стрічы лідеры запрошеных орґанізаций, атакуючы предовшыткым діяльніст Стоваришыня Лемків. Поминул єм деякы справы, котры тіж, здає ся, розгрівают штоденну діяльніст декотрых обществ, як напр. оціны статій, являючых ся на портали лем.фм. В опініях парох участників ліґницкой стрічы тота обшыр діяльности не єст она хосенна, хоц звіданы о конкреты дискутанты не барз годны были розвинуты своі гіпотезы, або підперти ся даякыма примірами.

По явліню ся на нашым портали статі «Стріча орґанізаций в Ліґници», задзвонила до ня др габ. Олена Дуць-Файфер, зо Стоваришыня Лемків, котра координує справы шкільництва і едукациі в СЛ, а і тоты темы являли ся на ліґницкій стрічы 22. жолтня/октобра 2016 р. Односили ся до них участникы засіданя, котры і в тій обшыри неґативно оцінювали роботу Стоваришыня Лемків. Написал єм в споменій статі:

«Тота тема [вытіганя внутрішніх справ орґанізаций в некомпетентний спосіб членами СКУтНіЕМ – прип. Д.Т.] была вступом до дальшого критикуваня – в тым примірі оправданого – задекляруваных діянь Стоваришыня Лемків, з котрых орґанізация ся не вывязаля. Іде о справу шкільництва і едукациі – вчыня лемківского языка, котрого процесы мала координувати орґанізация з Ліґниці, до чого зобовязала ся на стрічы орґанізаций в Ґорлицях в 2015 р.»

З таком опінійом і оціном діяльности СЛ не згодила ся др габ. Олена Дуць-Файфер, котра пояснила, же то неправда, даючы приміры шырокого діапазону діяльности орґанізациі в тым просторі.

В звязку з несхідністю оцін обох сторін проблему – критикы од декотрых орґанізаций взглядом активности Стоваришыня Лемків в обшыри едукациі – попросил єм віцешефову СЛ, др габ. Олену Дуць-Файфер, о представліня актуальной ситуациі діяльности Стоваришыня Лемків, тыкаючу справ шкільництва, едукаці, в тым і вчыня лемківского языка, о котрій не знали, або не хотіли знати, а напевно не споминали о тым декотры участникы стрічы в Ліґници, в тым і представникы лемківской етнічной меншыны в СКУтНіЕМ, др Мирослава Копыстяньска і проф. Штефан Дудра.

На бесіду з др габ. Оленом Дуць-Файфер запрашам в четвер, 27. жолтня/октобра 2016 р., о 19.15 год. в радию ЛЕМ.фм. Інтервю проведеме нажыво.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі