Голосник

ОСРС выголосив конкурз о найкрасшу фотоґрафію русиньского села

Округлый стіл Русинів Словеньска выголосив 2020-ый рік за Рік русиньского села. Хоць вдяка пандемії многы актівности, в рамках котрых было плановане пропаґовати русиньскы села меджі Русинами, але і меджі майорітным населіньом, не будуть мочі быти реалізованы, іншы можуть проходити без змін.

Іде головно о актівности в онлайн просторі, котры собі Округлый стіл Русинів Словеньска дав до свого акчного плану. Таков актівностьов є і конкурз, в рамках котрого ся буде глядати найкрасша фотоґрафія русиньского села. Змагати ся буде мож цілый 2020-ый рік і выголошіня фіналовых резултатів подля оцінкы пороты буде у фебруарі слідуючого року.

Приготовліня і на перепис

Цільом Округлого стола Русинів Словеньска є мотівовати членів русиньской народностной меншыны на Словакії, жебы ся запоїли до конкурзу і посередництвом конкурзных фотоґрафій одпрезентовали природны, матеріалны ці історічны памяткы і інтересности выбраного села, в котрім жыє чісленна комуніта Русинів.

Посередництвом конкурзу хоче русиньска платформа мотівовати Русинів, жебы ся єдночасно приголосили ку своїм коріням і походжіню. Позітівным выступом змаганя буде єдночасно пропаґація нелем векшых і успішных русиньскых сел, но єднако так і меншых і менше знамых сел і їх інтересностей, котры так само заслужать собі інтерес сполочности. Звернутя увагы на русиньскы села на теріторії Словакії має быти єдночасно перепоєне із слідуючім переписом населіня на теріторії Словацькой републікы у 2021-ім році.

Конкурз в пятьох етапах

Конкурз о найкрасшу фотоґрфію буде проходити в пятьох етапах. В першых штирьох будуть проходити частковы змаганя заміряны на штири річны періоды – ярь, літо, осінь зима. Частковы змаганя мають свої часовы терміны, до котры треба орґанізаторам загнати тематічну фотоґрафію з русиньского села.

Фотоґрафія бы мала захопльовати конкретне русиньске село на Словакії, припадно його хотарь, природу, історічны памяткы, людей і под., властно вшытко, што є про автора повязане з русиньскым селом. По каждій етапі буде проходити і голосованя людей на сторінці Округлого стола Русинів Словеньска на сіті Facebook, котру найдете під назвов Русины на Словакії / Rusíni na Slovensku, а так само буде о найліпшій фотоґрафії даного річного періоду вырішовати тричленна порота.

До пятой етапы – фінале, поступлять з каждого часткового змаганя штири фотоґрафії. Три фотоґрафії до фінале выберають членове пороты і четвертов буде фотоґрафія, котра в голосованю на сторінці на соціалній сіті Facebook здобуде в точно становленім терміні найвекшу кількость „Любить ся мі то“. У фінале буде порота спомеджі найліпшых фотоґрафій окремых етап выберати три ТОП фотоґрафії.

Фотоґрафії будуть оціньовати професіоналы

Конкурз, в рамках котрого мож прийти ку вартостным матеріалным цінам, будуть мати в руках професіоналны фотоґрафы, котрых ословив Округлый стіл Русинів Словеньска – Ян Штовка, Станіслав Мігалик і Ян Салонь.

Ян Штовка є умелецькый фотоґраф з русиньскыма корінями в селі Рошківці. Має найвысшый европскый тітул про професіоналных фотоґрафів, котрый передавать Federation of European Photographers /FEP,/ підпредседа Асоціації професіоналных фотоґрафів СР /APFSR/, є лавреатом множества оцінінь. Його творы были публікованы в Европі, Америці, Австралії і Азії, робить лекції на меджінародных фотоґрафічных форумах. Занимать ся головно комерчнов, театралнов, портретовов і країннов фотоґрафійов. Кінцьом 2019-го року представив свій остатній проєкт „rock na dzedzine” у співпраці з ФК Шарішан і множеством знамых словацькых умелців.

Другым членом пороты є Станіслав Мігалик. Є так само членом Асоціації професіоналных фотоґрафів СР, має професіоналный ательєр в Пряшові. Занимать ся комерчнов, портретовов, родиннов і країннов фотоґрафійов. Як член пороты – судій, репрезентує Словакію на World Photografic Cup. Орґанізує выставкы і освіту в области фотоґрафії і робить лектора на Універзіті третього віку. Інтензівно занимать ся реалізаційов умелецького друкованя фотоґрафій і выробов образів.

Ян Салонь, котрый доповнює тройцю поротців, є успішный і дакілько тітулами оціненый фотоґраф з русиньского села Орябина. Коло свадбляной фотоґрафії занимать ся фотоґрафованьом вже 11 років. Як сам говорить, ку фотоґрафованю го привела краса нашого навколішнього світа і має тото щастя, же го дні з фотоапаратом наповнюють.

Правила на вебсайті ОСРС

Цілый штатут конкурзу о найкрасшу фотоґрафію русиньского села, з гармоноґрамом конкурзу, контактом, де треба конкурзны фотоґрафії посылати, але і параметрами, котры мусить фотоґрафія сповняти, мож найти на офіціалнім вебсайті Округлого стола Русинів Словеньска.

Фотоґрафія: Ян Салонь.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫК

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі