Голосник

Памятна табла Пєщакови в його роднім Великім Липнику

У неділю – 15-го мая того року одбыв ся у селі Великый Липник Старолюбовняньского окресу святочный акт одкрытя памятной таблы, яка є присвячена вызначному родакови села Проф. ЮДр. Янови Пєщакови, др. н., котрый ся вызначнов міров заслужыв о розвиток села.

Головно тым, же Великый Липник ся став централным селом і про навколишніх пять сел. Ту быв выбудованый здравотный центер, основна школа, де ходять діти із навколишніх сел, але і іншы потрібны склепы, службы, дружство і т.д. Памятна табла была одкрыта на будинку Сельского уряду за участи доктора Михала Пєщака, наймолодшого брата Яна Пєщака, котрый жыє в Кошыцях, ПгДр. Олґы Ґлосіковой, ДрСц., директоркы Словацького народного музея – Музея русиньской културы в Пряшові, Інґ. Петра Сокола, посланця Пряшівского самосправного краю, Інґ. Петра Лабанта, старосты села Великый Липник, посланців Сельского заступительства, великой родины Пєщаковых і жытелів села Великый Липник. Святочну подію своїм културным проґрамом обогатила домашня співацька ґрупа Вородай.

Ян Пєщак народив ся 10-го фебруара 1925-го року у селі Великый Липник. Штудовав на Руській ґімназії в Пряшові, потім на Правницькій факулті Універзіты Коменьского в Братіславі (1950). Робив на Ґенералній прокуратурі  Чеськословеньской републікы (1950-1960), од 1960-го року на Правницькій факулті Карловой універзіты в Празі як ведучій катедры і Інштітуту кріміналістікы (1967-1974). Быв намістником міністра внутрішніх діл ЧССР (од 1970 р.), ректором Высокой школы, міністром справедливости і ґенералным прокуратором ЧССР. Выдав многы научны фаховы публікації з области кріміналістікы.

Ян Пєщак, як вірный Русин, знав історію русиньского народа, барз добрі памятав на традіції свого родного села Великый Липник, а то нелем на світьскы, але і церьковны. Быв великым сімпатізантом русиньского руху, котрый ся наповно зачав розвивати зачатком 90-ых років минулого столітя. О тім свідчіли і його інтересны статі, котры были опублікованы в часописі Русин під псевдонімом Янко Липничан. Кідь приходив із Прагы на Словакію, окрем свого родного села, любив навщівити і нашу редакцію Русина. Хоць Ян Пєщак за свого актівного жывота робив на высокых постах, быв скромным чоловіком, котрый не забывав на своє русиньске коріня і на поміч своїм родакам. Умер Ян Пєщак як 90-річный – 16-го мая у 2015-ім році в Празі.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі