Голосник

Памятний ден в чест Адольфа Добряньского

В суботу, 4. марця т.р., в Чертіжным (при Меджелабірцях), Общество св. Йоана Крестителя торжественно почало подіі, присвячены 200. річници народин Адольфа Добряньского, вызначного політика і нацийонального будителя Русинів. Подія прошла під назвом Памятний ден в чест Адольфа Добряньского.

В грекокатолицкій церкви Вознесіня Господнього в Чертіжным за участи великого чысла вірных через пятнадцетьох священників была наперед одслужена Служба Божа. Дале о. Мілан Ясик припомнул жытьовий пут Добряньского і його будительскы заслугы для народу. Зазначыл, што споминаний днес як нацийональний герой зазнал Добряньскій і доцініня, і переслідуваня з огляду на службу русиньскому народови. Спомнул, што в час поневоліня і пребываня поза своім  селом, то Чертіжняне несли поміч його жені і родині. По смерти, хоц были і пробы бойкотуваня його похорону, то місцевы взяли в ним демонстрацийну участ.

Отец Мілан Ясик запрезентувал свою книжку пн. Адольф Добряньскій, вызначний репрезентант Русинів XIX ст.

Адольф Добряньскій, вызначний репрезентант Русинів XIX ст.

Адольф Добряньскій, вызначний репрезентант Русинів XIX ст.

Наконец, на прицерковным теметові, де находит ся гріб будителя Адольфа Добряньского, отці духовны одслужыли панихіду за усопшого основателя і першого предсідателя Общества св. Йоана Крестителя.

 

Чертіжне церков Вознесіня Господнього

Чертіжне – церков Вознесіня Господнього

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі