Голосник

Печатка на імуніту

По словах Папы Франціска, котры повів почас стрічі з вірниками Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії, можеме конштатовати, же русиньска єпархія бы натеперь мала мати імуніту односно намагань і узурпації Києва. Хоць то не значіть, же намагы скінчіли.

Першым несподіваньом є, же портал Catholic News Agency пише, же папа подяковав „русиньскым католикам Україны“ за вірность. Не пише о вірных Мукачівской єпархії, ани о ґрекокатоликах, але о русиньскых католиках. В часі, коли ся і в церьковній пресі намагають закрыти, яка то властно єпархія в Мукачові є і кому належыть, є надпис статі майже таке мале чудо. Головно, кедь бісідуєме о єпархії в державі, де світьскый Київ Русинів не признавать, а тот церьковный бы Мукачово найрадше привязав ланцом ку собі, жебы го годен быв зачати повно українізовати. Тадь поукраїнізовав єпархії уж в половині світа, бракує лем єдна, тота найважніша трофей.

Другым несподіваньом є то, што вшытко Папа на стрічі повів. Свойов реторіков істо запричінив высокый тиск у дакотрых людей з єрархії Україньской ґрекокатолицькой церькви.

Франціск оцінив вірность віруючіх Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії, припомянув їх єпіскопа, котрый одышов до вічности мученицьков смертьов, припомянув тых, котры хоць рісковали перзекуцію, свободу а може і жывот, передавали віру своїм дітям і внукам.

Але што є найважніше, голова Католицькой церькви не прираховав мучеників з той єпархії ку мученикам україньскым, а бісідовав о них окремо, докінця говорив о тім, же Мукачівска церьков є Матірьов мучеників. І продовжовав, же ся молить за тоту єпархію, жебы єй Господь охоронив од покушінь злого і жебы ся повно розвивала.

Што вшытко собі під злым можеме представльовати, то зохаблям на фантазії чітателів, но українізація і одобратя історічного статусу мукачівскій ecclesia ruthenorum бізовно не было бы мож брати за добро.

Самособов, Папа на офіціалній авдієнції не дав ґаранцію, же Мукачово зістане окреме і рука Києва на нього не сягне. То ся, лоґічно, ани не робить на стрічах того тіпу. Но слова Франціска мож пояснити і як діпломатічну ґаранцію, же натеперь ся од Києва Русины уратовали. Іншак бы сьме собі мусили повісти, же Ватікан грав перед вірниками нечісту гру.

Не мож предці цінити собі Матірь мучеників так, же єй на другый день оддам іншому. Не мож цінити собі Церьков і вірників, жычіти єпархії розвиток, кедь задумую їй заник. Не мож дяковати за вірность і другый день ся вірного збыти. А не мож ани дяковати з вірныма за 30 років свободы і на другый день їх дати до несвободы.

Папа Франціск, покля свої слова думать серьйозно, потвердив статус Мукачова, котрый є історічный, і о котрый мусила єпархія першый раз бороти ся з Українцями по 1989-ім році. Втогды тоту боротьбу успішно закінчів владыка, русиньскый патріот Іоанн Семедій.

В Києві не быв вчерашній день якбач найкрасшый. Русиньска єпархія, котру маєме в Мукачові, і котра є про векшыну русиньскых ґрекокатоликів у Европі і в Америці Матірьов Церьквов, дістала печатку, котра їй ґарантує імуніту.

Самособов, не є то імуніта вічна і тота печатка не значіть, же намагы Києва підпорядковати під себе Русинів скінчіли. Но мінімално можеме з Паповых слов чітати, же він з такым планом натеперь не рахує.

Покля час вкаже, же є то іншак, пак будеме мусити твердо, но правдиво повісти, же у Ватікані по 30-ох роках свободы Русинам хтось знова повів лож і рихтовав нову несвободу.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі