Голосник

Перше засіданя СКУтНіЕМ аж тепер. В пляні м.ін. о рыхтуванях до повселюдного спису

На 17. червця/юнія т.р. скликане перше в тым році засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын. Причыном першой тогорічной стрічы аж в половині текучого рока была пандемія коронавіруса і рестрикциі, за котрыма не мож было проводити того рода сртіч. Сеса, подля усталеного порядку, початково была назначена на місяц марец.

На LXX засіданю СКУтНіЕМ будут рішаны справы для функцийонуваня нацийональных і етнічных меншын в Польщы. В плянах сут бесіды о державній політиці взгядом меншын ци про реформу систему освіты, котрый так само тыкат ся меншынового вчыня.

В звязку з пандемійом, мают быти ведены бесіды о ситуациі поєдных меншын в тых нелегкых обставинах. Порушана має быти справа рыхтуваня ся державных інституций до повселюдного спису, котрый заплянуваный на 2021 р.

В проґрамі засіданя вычыслено тіж інчы темы. Мают нима быти вручыня покликань для новых членів Комісиі і бесіда на тему заложынь Проґраму соспільной і громадяньской інтеґрациі Ромів в Польщы в роках 2021-2030. Буде розчытаный семый рапорт тыкаючых сутиациі нацийональных і етнічных меншын та реґіонального языка в Польскій Республиці.

Споряжыня рапорту то єдна з основных задач Міністра властивого до справ віроісподань та нацийональных і етнічных меншын. Єст він рыхтуваный не меньше як раз на два рокы. Міністерство рыхтує го, зобравшы інформациі од орґанів урядовой адміністрациі, територияльных самоурядів і од поєдных меншыновых орґанізаций. Рапорт конец-кінцьом єст опініюваный через членів Спільной Комісиі.

Традицийно, ден перед шоровым засіданьом СКУтНіЕМ, одбуде ся вечернє засіданя меншыновой стороны Комісиі.

фот. www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі