Голосник

Петро Трохановскій-Мурянка нагороджений Радом Новосандецкого Повіту

На внесок бургомайстра Крениці, дра Дариюша Реська, 19. мая 2017 р. Рада Новодандецкого Повіту свойом постановом рішыла признати Петрови Трохановскому одзнаку «Заслужений для Сандецкой Землі», котра была дана – як чытаме в тексті постановы – за выдатны успіхы і заслугы для Новосандецкого Повіту. Лемківскій діяч, поета, писатель, композитор і учытель буде святкувал того рока своі 70. уродины.

«Заслужений для Сандецкой Землі» то одзначыня для осіб, котры свойом діяльністю в выдатний спосіб причынили ся до економічного, культурального, або соспільного розвитку та промоциі Новосандецкого Повіту. Тогорічна едиция нагороды тырвала до 21. квітня/апріля 2017 р., до коли локальны власти, фундациі, позаурядовы та інчы орґанізациі могли зголошувати кандидатів. Спосеред осіб заанґажуваныx в діяльніст в лемківскым середовиску одзнаком были нагороджены м.ін. Ванда Ломніцка-Дуляк (2003), поетеса, реґіоналистка і тлумачка творів Петра Мурянкы на польскій язык, та о. Петро Пупчык (2014), парох православной парохіі св. Владиміра в Креници.

Вручыня одзнакы «Заслужений для Сандецкой Землі» одбуде ся 22. червця/юнія 2017 р. о 14.00 год. вчас XXIV Святочного Засіданя Рады Новосандецкого Повіту в засідальни Повітового Староства при ул. Яґєллоньскій 33 в Новым Санчы.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі