Голосник

Підписали договор о змодернізованю драг в словацько-україньскім пригранічу

Пряшівскый самосправный край змодернізує в рамках співпраці з Українов часть драгы меджі селами Стащін і Уліч в окресі Снина. Іде о драгу ку гранічному переходу Убля – Малый Березный. На україньскім боці будуть зреконштруованы дві драгы од державной граніці.

Договор о народнім співфінанцованю проєкту із державного бюджету Словацькой републікы у четверь 6-го фебруара 2020-го року підписали ґенералный секретарь служобного уряду Міністерства земледільства і розвитку сел Словацькой републікы Ярослав Реґец, председа Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілан Маєрьскый і директор Справованя і утримованя драг ПСК Марцел Горват.

Візія функчного реґіону

В рамках реконштрукції драгы будуть выміняти їй конштрукчны верствы. Будуть ся доповньовати різны елементы, наприклад на одводніня драгы, зробить ся і ізолація. Робити ся буде і на мості під Старинов. Як інформовав Марцел Горват, найскладніша часть є на словацькім боці, два мосты, котры вже мають понад 50 років.

З роботов бы хотіли зачати в юлі, жебы стигли холем штири місяці робот в тім році. Ставба бы мала быти закінчена 1-го септембра 2021-го року. Цілково є то проєкт за 4,3 міліона евр. З проґраму меджінародной співпраці ENI є на то дотація 3,7 міліона, значіть каждый партнер дістане коло 1,85 міліона евр. На україньскім боці зробить ся 11,5 кілометра драгы і єден міст.

„Цільом проґраму черезгранічной співпраці ENI є вытворити співпрацу і розвиток реґіонів на Україні, котры суть на граніці з членьскыма державами Европской унії – Словакійов, Мадярьском і Румунійов. Маєме візію, жебы сьме у 2030-ім році мали зробленый функчный кооператівный реґіон, котрый буде співпрацовати і фунґовати. Моментално закінчує ся приготовліня соціоекономічной аналізы пригранічной теріторії Словакія – Україна і Словакія – Польща,“ повів Реґец.

Реґіону то поможе

За словами старосты села Уліч Яна Голінкы оправа той драгы реґіону поможе.

„То теріторія, котра є дакус одрізана од світа. З єдного боку Шенґеньска граніця, з другого теріторії, через котры не годны сьте перейти, з третього водный резервоар Старина, значіть мы рады, же тота драга іде ся оправльовати. Іде і о безпечность людей, котры на тій теріторії жыють. Стан драгы є барз планый. Вірю, же тота драга буде єдным з імпулзів ку тому, жебы знова обновило ся їднаня о гранічнім переході Уліч – Забрідь,“ конштатова Голінка.

Жупан Маєрьскый підкреслив, же і кедь ся тот реґіон вылюднює, має што понукнути. „В Сниньскім окресі маєме Народный парк Полонины, котрый є записаный у світовій културній дідовизні UNESCO.“

Спомянув, же в рамках ініціатівы Catching-up Regions Европской комісії є намага притягнути до реґіону новых турістів. Но єдночасно повів, же ку тому, жебы фунґовала турістіка, є треба мати добры драгы. За його словами ся днешнім дньом зробив великый крок ку тому, жебы драга была докінчена.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі