Голосник

Пікєтували проти нищыню Карпатской Пущы. Акция в цілій Польщы

Веце як 20 осіб пришло в віторок, 29. вересня/септембра, перед сідибу Реґіональной Дирекциі Державных Лісів в Коросні. Акция мала звернути увагу на конечніст хороніня карпатскых лісів. Присутны зложыли петицию до директора РДДЛ в Коросні. Подібны акциі проходили вчера в цілій Польщы.

Не была то перша акция Ініциятивы Дикы Карпаты, котрой активісты протестуют проти тому, як Державны Лісы трактуют лісы полудньово-східньой Польщы. Уважают, што лісы не сут одповідньо хоронены і сут нищены масовым вытинаньом дерев, а одповідальны особы сут глухы на апелі о ограничыня вытинаня. «Сме соспільным громадяньскым рухом, котрый старат ся о ліпшу охорону Карпатской Пущы, особливі жебы освободити єй найціннійшы фраґменты од лісовой господаркы і полюваня» – пишут о собі.

Підпертя для акциі ограничыня вытинкы

Акция під гослом «Не оддаме Бєщадів пилом!» зорґанізувана 29. вересня/септембра 2020 р. мала припомнути о конечности сохраніня Карпатской Пущы. Пікєты прошли перед сідибами Реґіональных Дирекций Державных Лісів в 15 містах Польщы. «Што рока під пилами падают тисячы віковых дерев, котрых не садил чловек. Роблят дальшы кілометры доріг, якы хоснуют до звожыня дерева, через што нищат гірскы убочы. Соспільникы і дослідникы од років апелюют, жебы ограничыти вырубуваня дерев, але Державны Лісы остают глухы на тот голос» – переконуют активісты.

Жебы вказати, што рух охороны Карпатской Пущы то не лем жменя люди, рішыли ся зорґанізувати і провести пікєты по цілій Польщы. В каждій реґіональній дирекциі Державных Лісів активісты зложыли писмо з двома постулятами – жебы одкликати вытинку дерев в проєктуваных резерватах в отулині Бєщадского Нацийонального Парку і проєктуваного Турніцкого Нацийонального Парку та жебы заініциювати діалоґ на тему реформы моделю заряджаня лісами Карпатской Пущы.

«Карпатскы лісы сут добрі хоронены»

В навязаню до акциі Державны Лісы, дирекция в Коросні, на сайті опубликували обшыриный комунікат, в котрым пишут, што «днес загорожена не єст ани Карпатска Пуща, неістнуюча од віків, як конкретный быт, ани бєщадскы лісы, ани лісы на обшыри проєктуваного Турніцкого Нацийонального Парку. Не потрібуют обороны того рода, яку пропонуют діячы Ініциятивы Дикы Карпаты». Дале подают, што «карпатскы лісы сут добрі хоронены. Найбарже натуральны партиі лісів, якы становлят остаток Карпатской Пущы, од давна обняты сут охороном в формі нацийональных парків (Ґорчаньскій, Татряньскій, Пєніньскій, Бабіогірскій, Маґурскій, Бєщадскій) та резерватів».

«Громадяньскы патролі Ініциятивы Дикы Карпаты вельократні выказували нарушыня доброй лісовой практикы, м.ін. вытинкы в припотоковых обшырях ци вытинаня дерев о вымірах памятників природы» – інформує Ініциятива Дикы Карпаты.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі