Paweł Stefanowski, ”Wiersze wybrane”

40,00 

Wiersze Pawła Stefanowskiego odkrywają przed czytelnikiem zapoznany świat Łemków.

Ten drobny, z wyglądu niepozorny człowiek – nasz Ojciec – sprostał
wszystkiemu, co go spotkało. Był niezłomny. Dla nas, Jego dzieci,
 zawsze pozostanie wzorem odwagi intelektualnej i uporu w dążeniu do celu.

Całe życie poświęcił odrodzeniu świata wyobraźni i wartości wspólnoty łemkowskiej po dramacie wysiedlenia tworząc instytucje jednoczące tę wspólnotę. Powołał do istnienia muzeum, zespoły pieśni i tańca, pisał petycje do polskich władz z żądaniem naprawienia wyrządzonej Łemkom krzywdy. Nie chciał pozwolić na to, by bezpowrotnie zniszczono ich tradycję, historię i osiągnięcia. Dzięki tym działaniom Łemkowie poczuli się pewniejsi siebie, gdyż potwierdzano ich tożsamość oraz prawo do powrotu na ziemię
przodków.

Pomimo represji ze strony państwowego aparatu bezpieczeństwa
Ojciec niestrudzenie dążył do tego, by nas wysłuchano i oddano nam
sprawiedliwość.

Był cenionym poetą. Jego poezja często czerpała z poczucia krzywdy,
ale nie ma w niej szantażu moralnego. Jest refleksja nad deportacją Łemków jako tragedią ludzi bez winy, którzy stali się ofiarami polskiego rządu w powojennej zawierusze politycznej.

W 2022 roku skończyłby dziewięćdziesiąt lat.

Lidia i Stefan

Веце про збірку чытайте гев.

Kategoria:

Może spodoba się również…