Голосник

«Подібны до Греків» – коментар з сериі «Раз, два, три» – пятниця, 20.00 год.

На доказуваня незалежности, окрем принципу голошыня правды, в моій оціні, найміцнійше влият принятий модель фінансуваня. В Польщы выдавці можут хоснувати ґрантовы дотациі на продукцию і емісию проґрамів, презначеных для меншын. Принята єст тіж дефініция такого проґраму. Найважнійше значыня в тій дефініциі приписує ся языкови авдиций – мусит він быти в языку меншыны, до котрой такій проґрам єст адресуваний.

Адже лемківскій меншыновий проґрам, выдавництво, або штоденникы мусят быти конечні в лемківскым языку. Додам більше – в кодифікуваным лемківскым языку, не в псевдо-жарґоні недотримуючым ниякых принципів ґраматикы властивых никотрому новожытному языкови, як го видит векшына аспірантів лемківскых ґрантів .

Днеска, 22. липця/юлия 2016 рока – «Подібны до Греків».

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі