Голосник

Подля статистик – меншыны можут чути ся безпечнійшы

Заступця Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі Блажей Побожый поінформувал на засіданю соймовій Комісиі Нацийональных і Етнічных Меншын, што чысло злочынів з ненависти в однесіню «рік до рока» ся зменшат. В 2018 р. зачато 1124 поступуваня в того рода справах, а в 2019 р. – 934.

Поінформувал о тым Побожый вчас засіданя соймовой Комісиі, якє проходило в минулый понедільок, 14. вересня/септембра 2020 р. Представил інформацию МВСіА про інциденты, захованя або подіі спричыняны ненавистю або браком толеранциі взглядом або при участи нацийональных і етнічных меншын в Польщы в роках 2018-2019. Вчас засіданя запрезентувал м.ін. даны тыкаючы порушынь права з ненависти.

Ґенеральні менше, але на обшыри малопольского ци підкарпатского ґарнізонів більше

Віцеміністер пояснил, што МВСіА вєдно з Головном Комендом Поліциі веде моніторінґ порушынь права, якы мотивуваны сут упереджынями. Каждого місяця в поліциі рыхтуваны сут одповідні рапорты што до злочынів з ненависти, котры пересланы дальше до Міністерства дополняны сут даныма про засуджены справы.

Згідні з інформацийом ресорту, в 2018 р. заініциювано 1124 поступуваня з ненависти, а в 2019 р. – 934. Зменшыня видно в більшости ґарнізонів в Польщы. Найвеце порушынь права занотувано в самій столици, пак на обшыри шлезского і нижньошлезского ґарнізонів. Ґарнізоны Поліциі, де од 2018 до 2019 р. занотували збільшыня ся чысла злочынів з ненависти, то: малопольскій (з 78 до 88), підкарпатскій (з 39 до 42), поморскій, західньопоморскій та варміньско-мазурскій.

Нейвеце злочынів взглядом Украінців

В рапорті МВСіА выокремили поєдны злочыны тіж з увагы на характер подіі. 490 порушынь права вязало ся з нацийональным і етнічным походжыньом. Праві в каждым примірі чысло злочынів зменшыло ся в періоді од 2018 до 2019 р. Найбільше было взглядом Украінців (170 в 2018 р. і 144 в 2019 р.) та взглядом Жыдів (одповідньо – 181 і 128).

Збільшыня прошло в примірі злочынів з ненависти звязаных з віроісповіданьом – з 83 в 2018 р. до 94 в 2019 р. Найвеце того рода порушынь права прошло взглядом католиків (14 в 2018 р. і 43 в 2019 р), а тіж взглядом мусулманів – гев єднак чысло впало з 62 в 2018 р. до 32 в 2019 р.

Згідні з реґістром звекшыло ся тіж чысло злочынів з увагы на сексуальну ориєнтацию або джендерну індентичніст.

Фот. Віцеміністер Внутрішніх Справ і Адміністрациі Блажей Побожый, джерело: MSWiA/Twitter

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі