Голосник

Поправа комунікацийных шляків даст ліпше транспортове получыня з Лемковином

Принятя анексу до проєкту будовы державной дорогы но 75, яка получыт Бжеско з Новым Санчом, та послідні середовисковы рішыня для Польской Желізниці причынят ся до зліпшыня доізду до і з західньой Лемковины.
Скорше получыня з автострадом

Міністер інфраструктуры Анджей Адамчык принял анекс до проґраму інвестициі для будовы державной дорогы но 75 на одтинку Бжеско-Новый Санч. Закладат він, же фраґмент той трасы, будучый єдночасно дорогом, яка веде довкола міста Бжеска, буде побудуваный як дорога з двома смугами приспішеного руху. Початково одтинок плянуваный был як дорога з єдном смугом, але аналіза руху і проґнозуваня вказали, што може то быти за мало. Одтинок державой дорогы но 75 не лем выведе рух зо середины міста Бжеско, але поправит доізд з Нового Санча до автострады А4.

Нова дорога медже Бжеском а Новым Санчом буде мала стандард двосмуговой дорогы приспішеного руху. Єй реалізацию поділено на два одтинкы. Першый то другій етап бжеского лучника о долгости 3 км (довкола Бжеска). Другій – од Бжеска до Нового Санча о долгости близко 45 км.

Двосмугова дорога довкола Бжеска то другій етап реалізациі лучника ДК75 з автострадом А4. Першый одтинок лучника медже А4 а ДК94 оддано до руху в 2016 р. Будова другой части заплянувана є на рокы 2022-23, тырват здобываня середовискового рішыня.

Дакус долше тырвала буде будова фраґменту дорогы од обводниці до Нового Санча. Пару ґмін опротестувало плянувану трасу і дороговці іщы думают над вариянтами. Ведены сут роботы над тзв. корытарьовом студийом. Реалізация інвестициі плянувана є на рокы 2023-27 через початковый етап рыхтувань.

Коротша подорож потягом з Кракова до Нового Санча

Найновшы середовисковы рішыня для Польской Желізниці дозволят провести роботы, котры значучо зменшат час переізду медже Краковом а Закопаным та Краковом а Новым Санчом. Буде то можливе завдякы модернізациі істніючой леніі но 104 Хабівка-Новый Санч. Окрем того Польска Желізниця здобыла рішыня для будовы новой – Подленже-Пєкєлко. Інвестициі дозволят на ліпшу комунікацию в Малопольщы, з пілночы на полудне Польщы і Европы на трасі Балтик-Балканы-Чорне Море.

В січни/януарі Польска Желізниця підписала умову на 180 млн зл і зачал ся першый етап інвестициі. Обнимат він рыхтуючы роботы як опрацуваня проєктовой документациі та выкупліня землі під новы штрекы. Дальшы етапы (другій і третій) то модернізация желізницьовой леніі но 104 медже Хабівком а Новым Санчом та сама будова новой трасы, яка получыт Подленже з Тымбарком і Мшаном Нижньом.

Результатом цілости має быти ліпше получыня полудньовой Малопольщы (Татры, Бесkіды, Ґорці) з Краковом та інчыма великыма аґломерациями через скорочыня часу доізду. Нова ленія дозволит не лем на скоршы, але і выгіднійшы подорожы до туристичных місцевости.
Подля прoведеных в рамках студиі аналіз переізд з Кракова до Закопаного тырвал буде менше як годину, а з Кракова до Нового Санча менше як дві годины.

Інвестиция буде мала тіж значуче влияня на транспорт товарів желізницьом. Розбудувана сіт то хосеннійшы умовы перевозів медже полудньом а пілночом Европы на леніі Балтик-Балканы-Чорне Море і одтяжыня міцно експлоатуваного Выжнього Шлеска. Модернізация пути но 104 Хабівка-Новый Санч і будова новой желізниці Подленже-Пєкєлко має быти скінчена в 2027 р. Вартіст інвестициі естимивана є на більше як 7 млд зл.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі