Голосник

Послідня в тым році – нова «Бесіда» уж доступна

Стоваришыня Лемків выдало зимове чысло часопису «Бесіда», ч. 6 (177), листопад – груден 2020 р. Як все в посліднім номері поміщеный был «Календар Бесіды» на наступный рік – 2021, в котрым находят ся розписаны імянины і найважнійшы церковны свята. В выданю можете чытати м.ін.:

  • Петро Трохановскій, Pamięć i łzy. Pieśń o Łemkach;
  • Севериян Косовскій, Редакция, то єст сила;
  • Севериян Косовскій, Ситуация Лемків головном темом соймовой Комісиі Нацийональных і Етнічных Меншын;
  • Петро Трохановскій, Михалівска Ватра 40. раз;
  • Андрий Ковальскій, Фотореляция з 40. Ватры;
  • Севериян Косовскій, Стоваришыня Лемків в обороні лемківского языка;
  • Петро Трохановскій, Слотава Осін. 

В часописі традицийно найдете част «Новины, не новины – не лем з Лемковины», де розписаны были найважнійшы подіі з лемківского і общерусиньского світа за остатні два місяці. На зачатку находят ся передрукы з доступной словацкой і польской пресы, якы тыкают ся лемківской тематикы.

Гевсе выданя «Бесіды» богате єст в урывкы давной і сучасной лемківской/русиньской творчости. Находит ся біоґрафія Петра Кырпана, выселенця Тылявы, якій зобрал і описал історию свого села і той части Лемковины в книжці выданій уж по його смерти під назвом «Порваны коралі. Роздумы про село Тылява». В тым номері часопису вказала ся збірка під назвом «Петра Кырпана мысли зачесаны і незачесаны». Остаючы надале в обшыри русиньской творчости, почытати мож творчіст Михала Ковача під наголовом «Глубокы корені».


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі