Голосник

Потягами на Словацию

В мунилый вікенд послідній того рока раз мож было переіхати ся «Вояком Швейком», значыт медженародным потягом, якій курсувал з Ряшова до Меджелабірців. Враз з кінцьом вакаций кінчыт ся тіж можніст схоснувати інче желізницьове получыня зо Словацийом – з Мушыны до Попраду.

Оба получыня тішат/тішыли ся великым заінтересуваньом. Як порахувано, хоц вакацийный потяг Попрад-Мушына іздил лем в вікенды, то вшыткого перевюз більше як 4 тис. пасажерів. Получыня Ряшів-Меджелабірці (тіж лем вікендове) того рока схоснувало 3.700 осіб (враховує ся в тото чысло особы, котры переіхали лем по польскій страні), з чого «трансграничных» было 2.000 осіб.

Політикы о розвитку трансграничных получынь

В суботу, 24. серпня/авґуста, на Словациі проходила стріча власти підкарпатского воєвідства зо словацкыма партнерами, жебы омовити дотеперішнє желізницьове скомунікуваня, і омовити пляны на будуче. Бургомайстер Меджелабірців, Владислав Вішновскій, потвердил чысло 2.000 пасажерів по словацкій страні і запропонувал пошырити вікендовый курс «Вояка Швейка» о пятницю. Представил тіж пляны перебудовы стациі в місті. Маршалок Підкарпатского Воєвідства, Владислав Ортиль, хоче до того, жебы была можніст доіхати іщы барже в глубину Словациі і дале – на Мадяры.

За розвитком трансграничных получынь є тіж віцеміністер в Міністерстві Інфраструктуры Рафал Вебер, котрый повіл, што його ресорт єст заінтересуваный підпором експансиі локальных желізницьовых получынь.

Заран пройде послідній того рока переізд «Вояка Швейка» з Ряшова до Меджелабірців. Медженародный потяг курсувал через цілы вакациі.

Вакацийный «Вояк Швейк»

Траса, котром іздил потяг «Вояк Швейк», то фраґмент бывшой стратеґічной желізницьовой леніі Будапешт-Перемышль, называной Першом Ґалицийско-Угорском Желізницьом. Як раз том трасом вчас І світовой войны переміщал ся добрый вояк Швейк, што было детальні однотуване в повісти Ярослава Гашка. В книжці мож найти дост детальны описы того, што виділ з войскового ешелону Юзеф Швейк, переізджаючы через Карпаты, а виділ м.ін. знищены ваґоны Червеного Креста в Морохові ци тунель в Лупкові, якій переходит через Лупківску Перегыбу называну Угорскыма Воротами або Руском Брамом.

Того рока словацка страна зрыхтувала специяльну оферту для хоснувателів получыня Ряшів-Меджелабірці. На основі білету мож было зо знижком видіти Музей Сучасной Штукы Енді Варголя. Окрем того, місто Меджелабірці оферувало знижку на звиджаня місцевого потягу та безплатный вхід до Скансену в Меджелабірцях.

Послідній переізд на трасі Попрад-Мушына

Получыня Попрад-Мушына вернуло до розкладу по 9 роках стараня о курсы на тій трасі. Артур Круліковскій, працівник уряду міста і ґміны Мушына, єдна з осіб, котра выстарала ся о приверніня потягу, повіл, што получыня певністю верне о рік. Хоче тіж, жебы разом з Малопольскыма Желізницьовыма Леніями та Словацком Желізницьом поправити получыня і выстарати ся о низшы ціны для емеритів.

Вакацийный потяг в першу трасу рушыл 29. червця/юнія, курсувал каждый вікенд вакаций. Послідні переізды пройдут в найблизшу суботу і неділю. З Попраду потяг призіджат до Мушыны двакратні і вертат назад. Годины одізду з Попраду до Мушыны то: 7.30 та 15.27, а з Мушыны до Попраду: 9.54 та 17.50. Час переізду то 1:50 мин, кошт – 5 евро.

На трасі находит ся єдиный чынный в Малопольщы желізницьовый граничный перехід в Плавчы на Словациі. Окрем того вакацийного получыня не ідут тамадиль ниякы пасажерскы склады. Давнійше том трасом мож было доіхати прямыма потягами до Будапешту, Букарешту, аж і до Варны і Софіі.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі