Голосник

Представили візію реконштрукції музею Варгола в Меджілабірцях

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях зреконштруує свої просторы за помочі дотації влады Словацькой републікы, котра на своїм выїздовім засіданю выділила на тот ціль 7,1 міліона евр. Візію реконштрукції, котра зачне вже тот рік, представили в понедільок 20-го януара 2020-го року.

На тему реконштруцкії проходила в тот день пресконференція на Уряді Пряшівского самосправного краю (ПСК), на котрій быв і директор музею Мартін Цубяк. Інформовала о тім Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації ПСК. Край є зряджовательом музею.

Будову треба реконштруовати

Варголів музей є актуално в просторах, котры мали служыти як културный дім. О просторы ся ділить з містом Меджілабірці, 60 процент належыть музею і 40 місту. Будова має пошкоджену фасаду, камянный обклад місцями цалком бракує, і так стіны не мають жадну охорону перед кліматічныма впливами. Будова є цілково застаріта і не повнить функцію модерного музею в контексті репрезентації творів Енді Варгола, інформує край у пресовій справі.

ПСК, котрый дістане од влады приобіцяну дотацію, планує за фінанції зреконштруовати фасаду, просторы, прибудуть новы ґарадічі, вытягы, будова ся прибудує і надбудує. Окрім того ся грошы схоснують на затепліня, выміну облаків, дверей, заскленых стін ці підлог. Так само ся буде інвестовати до електрикы, вентілації, котра є нефункчна і так не мож забезпечіти потрібну вогкость, котру выжадують творы Варгола. Буде і нова забезпечовача сістема.

Великый потенціал, стріха як амфітеатер

„Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях має величезный потенціал. Змодернізованьом його просторів притягнеме на сверовыход Словакії іщі веце навщівників. А то не лем з близкой околіці, але з цілой Словакії, і зо заграніча, кедьже найблизшый Варголів музей є аж у америцькім Піттсбурзі. Іде о унікат в середній Европі, котрый по роках конечно дістане подобу модерного музею,“ повів председа ПСК Мілан Маєрьскый.

Реконштрукція музею принесе розшыріня ґалерії і депозіту, выникнутя новых ательєрів, простор про едукачны проґрамы аж по інтереснішы експозіції. Будова ся розросне на три штокы, чім выникне веце місця на конференції, мултімедіалны презентації, мали сценічны выступліня ці бісіды. На стрісі буде одпочінкова зона про навщівників у формі амфітеатру.

Мангаттан в Меджілабірцях

„Од зачатку творіня компактной концепції по ґенералну реконштрукцію музею сьме то брали як умелецькый твор і артефакт, в центрі котрого буде надалше навщівник, но вже з розшыреныма можливостями зажытку,“ говорить о візії реконштруцкії директор музею Мартін Цубяк.

За його словами ся вдяка реконштрукції музей свойов репрезентаційов і презентаційов значно приближыть ку сучасным вызначным музеям у світі. Буде давати окрім іншого і узшу інтерактівіту навщівникам, аплікацію світловых, проєкчных, звуковых і голоґрафічных елементів, но буде і місцьом про одпочінок ці лабораторійов про різного рода умелецькых експеріментів подобно, якым была леґендарьна Варголова Factory в сердці Мангаттану.

Музей буде приблизно од осени того року про реконштрукцію запертый, як повів Цубяк, но планують веце путовных выставок.

Жупан  Маєрьскый є радый, же влада пристала на таке рішіня, чім ся помогло і ку уратованю музею в Меджілабірцях. Думать, же покля бы ся реконштруовало по етапах, тырвало бы то декады і ПСК бы істо не мав тілько властных фінанчных средств, жебы будову оправив.

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях выникнув 1-го септембра 1991-го року і быв втогды єдиным Варголовым музейом у світі. Днесь є єдным з двох у світі, єдиным в Европі.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі