Преосвященый Яра

То, же на Русинів были кликаны державны орґаны, включно СБУ, сьме уж виділи. Так само сьме уж в ісотрії виділи, як то скінчіть, кідь ся посвячена голова мішать до політікы. Скінчіло то ганьбов.

На 19-го фебруара є в Ужгороді скликана дішпута на тему розвитку русиньской културы. Слово култура треба в тім припаді підкреслити. Окрім іншых там мають выступати Юрій Продан ці Михаіл Алмашій із общества Духновіча. В рамках публікованого проґраму не мож повісти, жебы там мали проходити якысь тайны, коншпірачны політічны стрічі Русинів із цільом взяти пушкы і на другый день стріляти. Русины суть навеце в Закарпатьскій области Україны вызнаны, чого бы в тім припаді не могли зробити дішпуту на тему свойой културы і своїх проблемів?

О тім, же не іде о жадны тайны стрічі „сепаратістів“, а мірну подію, свідчіть і то, же подія є публічна, мож єй найти на соціалній сіті Facebook, і як пише Віктор Бедь із свойов перепутьов, плаґаты той події видіти і в Ужгороді ці Мукачові.  Но лемже як раз Віктор Бедь вказав, же з тым має проблем.

Правник, псіхолоґ, економ, теолоґ, выдаватель, громадьскый діятель, монах, єпіскоп, народный депутат, просто закарпатьскый еквівалент чеського фіктівного Яры Цімрмана – так бы сьме могли назвати Віктора Бедя, котрый є підписаный під зверненьом, в котрім жадать державны орґаны, жебы штось зробити проти той події „сепаратістів“, бо за його думками там будуть люди, котры огрожують теріторіалну цілость Україны, і котры пропаґують „загранічне політічне русинство“, жебы розбити україньскый народ.

Сам сепаратіста Бедь – епіскоп никым невызнаной Україньской автокефалной православной церькви, боїть ся сепаратізма Русинів, котры ідуть діскутовати о своїх проблемах, проблемах културных, проблемах кодіфікації свого языка. Компанію коло підписів му робить далшый церьковный сепаратіста, його піддіакон Орест Дідух, котрый перед часом спалив русиньскый флаґ і хвалив ся тым на інтернеті аж до часу, коли на то портал lem.fm звернув увагу. Ку досконалости там бракує вже лем підпис Деяка і было бы то комплетне.

Нич то. На Русинів вже было не раз кликане СБУ, ходили деякы зверненя, а Русины то пережыли. На тім не є нич нове. Новым є може дакус тото, же чоловік, котрый выступать як высокый представитель якойсь цеьркви, навеце як якыйсь інтеліґент, котрый дораз буде мати вшыткы тітулы світа, включно презідента ґалаксії, робить тото саме, што бы сьме чекали од менше інтеліґентных людей.

Несподіваньом є про мене і то, же Преосвященый Яра, кідь го так можу назвати, якось забывать, же як єпіскоп, а першорядо хрістіан, бы мав мати лювов до вшыткых людей, без того, жебы смотрив на їх народну приналежность, політічны погляды, реліґію. А головно, же якось коло того вшыткого штудованя забыв і на основну книжку, з котрой бы мав єпіскоп выходити, і в котрій ся пише, же што є цісярьово, треба дати цісарьови, і што є Боже, треба дати Богу.

Покля має преосвященый проблем зрозуміти, мож бы то было протлумачіти і так, же покля вырішыв служыти Богу, най шумні ходить з кадилом по церькви, служыть людям і молить ся – наприклад і за теріторіалну цілость Україны. Но най ся не мішать до політікы, і най не обвинює людей зо справ, котры собі выдумав в його націоналістічній голові.

Теріторія днешньой Закарпатьской области Україны вже єдну скушеность з тым, як то скінчіть, кідь посвячена голова замішать ся до высокой політікы, має. Скінчіло то неславно, скінчіло то ганьбов. Приклад бы собі Віктор Бедь мав радше брати од іншых духновных, не од Волошина.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz