Призабыта Русь – выклад проф. В. Осадчого, 2. част. – віторок, 20.00 год.

На памятку проголошыня Руской Народной Республикы Лемків во Фльоринці 5. грудня/децембра установлено як Ден Русина в Польщы. З той нагоды Стоваришыня Руска Бурса і Стоваришыня Лемків просили на спільне торжествуваня.

Тогорічна едиция Дня Русина одбыла ся 2. грудня/децембра і проходила в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Головном частю святочного проґраму была доповід проф. Владиміра Осадчого пн. Призабыта Русь. Прелеґент єст автором медже інчыма книгы Свята Русь. Розвиток і влияня ідеі православя в Галициі, a тіж десятків дописів і інчых книжковых публикаций з обшыри істориі Костела, односин медже віроісповіданями та істориі полудньово-середньой Европы ХІХ і ХХ ст. Проф. Осадчий актуальні працує на Любельскым Католицкым Університеті, в Державній Высшій Професийній Школі в Холмі. Днес прошу слухати другу част выкладу.

SHARE.

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz