Голосник

Промоция книжкы «Ванівка»

Выдавництво РутенікАрт з сідибом в Коросні просит на промоцию новой книжкы Ванівка, значыт Ванівка написана раз іщы, котра одбуде ся 8. грудня/децембра о 18.00 год. в Коросні в Кафе Антоньо (ул. Сєнкєвича 2).

Стріча розпочне цикль стріч під назвом Околиці РутенікАрт, вчас котрых буде мож познати ближе минуле і дознати ся, як тото прошле лучыт ся з теперішністю.

Не першій стрічы орґанізаторы просят на вандрівку до передвоєнной Ванівкы, яка запрезентувана остане в оповіданях запрошеных гости і архівальных знимках.

ORA


Ванівка то село, якє причыслят ся до сел Коросняньской Руси – ґрупы русиньскых сел в околицях Коросна в одділіню од Лемковины. Ванівка сусідує з такыма селами як Чорнорікы, Красна, Бонарівка ци Ріпник. Село знане было уж од початку ХV ст., а од ХVІ удокументуваным было выбераня ропы з єй обшыри, яку хоснувано до освітляня міста Коросно. На велику скалю зачато выберати ропу од 1888 рока. Стара копальня, розбудувана по войні, єст єдном з найбільшый і найбарже выдайных на Підкарпатю. В селі заховала ся тіж грекокатолицка церков з 1898 рока, до якой ходило до войны понад 1300 вірных.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі