Голосник

Пропаґанда – „Жебы сме ся розуміли” – понедільок, 20.00 год.

Ввечер, в рамках проґраму “Пропаґанда”, запрашам на стрічу з Любом Кральовом зо Снины, зо східньой части Пряшівской Руси. Будеме мочы ся дознати про стратеґіі політычных діянь для захованя і розвитку того, што найосновнійше, найважнійше для захованя і розвитку русиньской достоменности. І не перший раз ся вкаже, же тым, што дозвалят ся Лемкам, Русинам, Руснакам ідентифікувати як нарід і розуміти ся взаімно, єст акуратні язык. Хоц сме были през вельо поколінь розділены границями і почужены през політычны рішыня, підняты понад нашыма головами, то доднес можеме ся зрозуміти завдякы тому што нам дали попередні ґенерациі, завдякы материньскому языкови.

Наша бесіда є нашым найбільшым скарбом, нашом нацийональном святістю. А чом так вельо ведучых лемківскых орґанізаций не пише по лемківскы? Люба Кральова думат, же они не хотят ся признати, што нияк не знают ани азбуку. І ани не думают ся вчыти языка, жебы не приносити ганьбы народови. Кєд бы знали, та хоц лем на Фейсбуку писали бы азбуком по русиньскы.

Люба оповіст про діяльніст свойой орґанізациі «Колысочка», а мы будеме могли послухати єй языка, такого якій уж не звучыт в селах, котры положены на самым сході Лемковины – Солинці, ци Бальници. Тоту бесіду сохранили і передали Любі єй родиче і дідове. А тепер она сама передає го наступным поколіням в рамках великого проєкту Вечерніх шкіл русиньского языка, котры сотворила од Вільшавиці – села положеногона Спишу, під Левочом, аж до положеной 170 кільометрів на схід Кальной Розтокы.

А в проґрамі будеме слухати співанок Ганкы Сервіцкой, спілорґанізаторкы проєкту вечерніх шкіл русиньского языка, артисткы родом з Ґерляхова (недалеко Тылича).

 

Люба Кральова

Люба Кральова

Люба Кральова і Ганка Сервіцка ведут концерт в Вільшавици

Люба Кральова і Ганка Сервіцка ведут концерт в Вільшавици

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі