Голосник

Радийочытальня: дідове і бабы – субота, 18.00 год.

Сердечні запрашаме на другій одтинок «Радийочытальні», присвяченый дідам і
бабам.

Січен/януар то місяц, в котрым школы і предшколя торжествуют Ден Бабы і Ден
Діда, але треба памятати о нашых рідных каждого дня. Дідове то найблизшы
члены родины, часто опікуют ся своіма внуками, коли родиче заняти сут роботом.
Своім внучатам переказуют дуже любови і терпеливо занимают ся нима. Але не
лем тото єст важне, бо то дідове власні сут лучником медже поколінями,
передают історию і влияют на формуваня ся достоменности молодых люди.
Вартат інтересувати ся тым, як і де жыли нашы дідове, жебы ліпше зрозуміти кым
сме мы самы.

Сердечні просиме выслухати творы, якы чытаны сут по лемківскы през учеників
Основной Школы ім. Александры Вислоцкой в Ґладышові. Просиме на проґрам
«Радийочытальня» в суботу, 1. лютого/фебруара 2020 р., о годині 18.00.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі