Голосник

Роберт Шуман, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Роберт Шуман (1810–1856) был німецкым композитором і піаністом, єдным з головных представників романтизму в музиці.

Окрем музичного таланту выказувал і літературны здібности, был під влияньом романтичных поетів: Жан Поля ци Е.Т.А. Гофмана. Писал новелі і поезию. Студиювал право. Під вражыньом віртуозериі Н. Паґаніні рішыл быти піаністом-віртуозом. Як іде о музику, то властиві сам ся вшыткого навчыл.

В 1832 р. хворота і недомаганя пальця правой рукы не дали му можливости робити карєры піаністы, поважнійше заінтересувал ся товды композицийом. В тым самым часі рыхтувал музичны дописы і рецензиі. То він є автором слів про Ф. Шопена: «Панове, шапкы з голов, то ґеній». В 1834 р. основал музичный часопис «Neue Zeitschrift für Musik», котрый через 10 років редаґувал. Был женатый, іздил по світі. Был в Росиі, Відни, Празі, в Німцьох. Через атак шаленоты прібувал ся забити в Рені, по чым заперли го на 2 рокы в закрытым закладі, де вмер.

В творчости Шуман зосередил ся головні на фортепіановій музиці і вокальній ліриці. Факт, же свою діяльніст зачал од поезиі, заважыл на цілій пізнійшій його музичній творчости, стисло вяжучій ся з літературом.

В проґрамі выслухате м.ін. його фортепіанового концерту а-моль оп. 54 ци симфоніі но 4 д-моль оп. 120 і дакус знаных творів інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі