Голосник

«Сама вода» – коментар з сериі «Раз, два, три» – понедільок, 21.00 год.

Цілю підвысшыти рівен, додати смак, придати щестя молчачій векшыні, та забезпечыти електрику на ватрі, понарічу не лем на польскы і словацкы ґрупы, котры приходят грати на русиньскых імпрезах. В понедільок вечер спрібую задбати о якіст лемківского фестівальового жытя.

підписано – тот, котрому ся фурт штоси не подабат – Богдан Ґамбаль

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі