Голосник

Сара Кушвара: «Mрию даколи малювати на Лемковині»

Познайте Сару Кушвару – сучасну малярку, ілюстраторку, фотоґрафку русиньского походжыня. Наштоден жыє в Америці, але про своі корені знат та памятат і хоц єй роботы безпосередньо не навязуют до рідной спадковины, то – як сама бесідує – мриє, жебу даколи мочы малювати на земли предків. Тота находит ся на обшыри серединной Лемковины, де села Воловец і Крампна.

Знам, што маш русиньскє походжыня. Оповідж кус про свою родину. Одкале сте? Маш ся за Лемкыню? На кілько лемківска культура є присутна в Твоім жытю?

Єм з Конектікет в ЗША, але част мойой родины выеміґрувала гев зо сел Крампна і Воловец. Мій дідо бесідувал по русиньскы. Все сме святкували Різдво в січни/януарі, дале тото робиме. Так само як рыхтуєме русиньскы стравы. Того рока на Великден малювала-м писанкы (хоц барже выглядали як примір експериментальной штукы, як той народной), пекла єм паску. І так – мам ся за Лемкыню на тілько, жебы розуміти лемківску культуру. Не єм з Лемковины, але лемківска кров тече через моі вены і є в моім серци. Єм звязана з мойом спадковином через мриі і памят.

Мала-с уж даколи нагоду быти на Лемковині?

На жаль ні, але мойом мрийом є, жебы в будучности гын быти і малювати.

Сара Кушвара, «Sleep can wait»

Сара Кушвара, «Deli bal»

А так загалом – ци знаня про свою дідовизну є важне для артисты?

Є важне, бо такє знаня, так само як вшыткы пережытя артисты, все влияют і діют на його роботу.

Як зачало ся Твоє малярство? Де-с ся го навчыла? Маш професийну освіту?

Моя пригода з малярством зачала ся без професийной освіты, чым ся дакус горджу. Не мам перфекцийной технікы, але мам індивідуальный стиль, котрый єст чыстый од влияня інчых артистів ци артистичных рухів. Зачала єм малювати сім років тому вчас мойой подорожы до Амстердаму. Малювала-м товды професийным зоставом росийскых акварель (Yarka St. Petersburg Watercolor Set). Од того моменту всядиль єм брала зо собом тоты фарбы. Были зо мном і в Турциі, де малювала-м ландшафты Стамбулу з мечетами, стары рыночкы. Тото місце было барз інспіруюче, маґічне. Фарбы зачали мі фурт товаришыти – вчас вандрівок, соспільных стріч ітп. Омерзла мі або заінспірувала бесіда? Просто вытігам фарбы. Конец-кінцьом взяла-м кус приватных лекций з чудовыма артистами поза порогами офіцийных клясовых поміщынь. Навчыла єм ся завядкы ним малювати олійныма фарбами. Пару років пізнійше отримала єм офіцийный цертифікат в обшыри штукы, але до того часу мала-м уж свій выробленый стиль.

О чым є Твоя штука?

Моя штука бесідує про рух, зміны, страх і рефлексиі. Некотры з образів затримуют важны для люди моменты, до котрых хочут вертати, і през образы, можут тото зробити. Може зазвучати тото кус як аналітична психолоґія од Юнґа, але некотры моі образы тыкают несвідомости. Моя штука зосереджат ся на моментальных змінах кольору. Штораз глубше занурям ся в свою психіку, жебы творити. Моя штука фурт еволюує, каждый образ є інчый од другого, але переважают на них фіґуративны зображыня.

Сара Кушвара, «Kelly»

З чого береш інспірациі?

Коли малюю, творю інспірує ня музика. Все беру зо собом на концерты ескізник. Музика, якой найчастійше слухам, коли малюю, то клясична індийска музика, корінна музика, анатолийска та музика 60. років. Особливом інспірацийом для ня сут люде. Інспіруют ня балерины ци танцюристкы фляменко, але тіж самітні сідячы люде ци люде, котры выглядают на змореных жытьом. Очывидні натура все підшептує ідеі – особливі горы.

Малюєш, фотоґрафуєш, робиш ілюстрациі до книжок. Чым найліпше выражаш себе?

Рішучо буде то малюваня.

Чом не малюєш квітя? [В описі, котрый є барз скромный, на своім конті на інстаґрамі артистка має однотуване, што того не робит – прип. ред.]

Зачынам ся кус до того примірювати, але лем кусцьок. Особливо подабат ся мі пасифлора. Так вельох артистів малює квітя; то предвидувальне малюваня, образы з квітьом не сут експресийны, мі омерзают. Воліла бы-м малювати бурю, але трафлят ся мі, што малюю тін квітя.

Знаш лемківску штуку і єй артистів? Маш свого улюбленого?

Зачала єм експлорувати русиньскых артистів. Особливі подабат ся мі творчіст Юрия Новосільского і Володимира Павлишына.

Дякую за бесіду.

Сара Кушвара, «The joy of trains»

Інчы образы Сары і єй творчіст найдете на єй офіцийным сайті sarahkushwara.com.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі