Голосник

Шеста Медженародова Літня Школа Русиньского Языка і Культуры „Studium Carpatho-Ruthenorum 2015”

Явила ся уж інформация про будучу – шесту Медженародову Літню Школу Русиньского Языка і Культуры Studium Carpatho-Ruthenorum 2015. Є то То тритыжньовий курс для осіб выже 18 років, на котрым слухачы возмут участ в занятях по анґлийскы і русиньскы з обшыри:

– істориі од найдавнійшых часів до днес (проф. Павел Роберт Маґочій, др Валерий Падяк),
– етноґрафіі (проф. Патриция Крафчік, проф. Миколай Мушынка),
– русиньского языка (др Кветослава Копорова, Марек Ґай).

Наука русиньского языка буде ведена для вшыткых: так зачынаючых, для тых, што уж знают даякій славяньскій язык, як і для русиньскоязычных студентів.

Окрем академічных занять, случахы познают русиньску народну культуру, підут до Театру Александра Духновича, возмут участ в літературным вечері, поіхают на прогульку звидіти церкви і скансены, або навчат ся малювати писанкы і співати русиньскы пісні.

Studium Carpatho-Ruthenorum буде проходило в дн. од 7. до 27. червця 2015 рока. Зголошувати мож ся до 1. марця 2015 рока.
Орґанізатором літньой школи є Інститут Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі