Голосник

«Штруктура нашой роботы заключать ся в тім, жебы чім веце людей прилакати до нашой русиньской културы» Маріянна Лявинець – «Голосы Русинів Підкарпатя» – середа, 18.10 год

Днешнє інтервю закінчіть нашу серію інтервю з вызначныма Русинами Мадярьска. Розговор быв записаный в просторах Столичного русиньского самосправованя в Будапешті з його предсидательков Маріяннов Лявинець.

А бісідовало ся о діятельности Столичного русиньского самосправованя і пропаґації русиньской културы в Мадярьску.

Маріянна Лявинець є родачков з Підкарпатя i у 1992-ім році еміґровала до Будапешті. Родила ся в „змішаній родині“ – отець быв Русин, мама была Мадярька. Дома говорили на трьох языках: по русиньскы, по мадярьскы і по „великоруськы“, як то было принято скоро в каждій хыжі на Підкарпатю по році 1946.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Каріна Муляр

Народжена на Підкартатьскій Руси близько міста Мукачево. Од року 2015 штудує на Пряшівскій універзітї в рамках Інштітуту русиньского языка і културы в містї Пряшів. Є першов штудентков з Україны, котра успішно абсолвовала бакаларьскый штудійный проґрам – русиньскый язык і література. Остатнїй час активно ся занимать темов Русинів в США. Актуално веде проґрам «Голосы Русинів Підкарпатя» (середа, 18.10 год). Контакт: karina@lem.fm

Коментарі