Голосник

Словацькы школярі будуть годны спознавати народностны меншыны

Школярі на основных школах будуть мати можность спознати народностны меншыны, котры жыють на Словакії і суть державов вызнаны, посередництвом новой публікації під назвов Народностны меншыны – познакомме ся (Národnostné menšiny – zoznámme sa).

„Заміром публікації є в лімітованім розсягу вказати здокументованы історічны повязаня жывота народностных меншын на Словакії,“ інформовав Словацькый педаґоґічный інштітут (Slovenský pedagogický ústav), котрый книжку робив вєдно із фаховцями на область народностных меншын.

За русиньску народностну меншыну текст написала Анна Плішкова, директорка Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові.

Публікація є про педаґоґів

„Приручник приносить перегляд о тім, котры народностны меншыны жыють на Словакії, і выберають найінтереснішы моменты, котры їх характерізують. На дакілько сторінках презентує історічны дії повязаны з народностныма меншынами, приближує сучасность посередництвом вызначных особностей, звыкы і традіції,“ додавать ку публікації выдаватель.

Хоць приручник, на котрім ся робило майже штири рокы, і коло котрого было много спорів, кедьже дакотры меншыны, включно Русинів, не были спокійны з текстами, котры мали быти публікованы, мав быти про школярів, наконець є то публікація про учітелів. З помочов той публікації можуть учіти діти о меншынах.

Уповномоченый публікацію вітать

„Одтеперь є путь ку взаємному познаню коротша. Школярі на словацькых школах будуть мати можность спознати народностны меншыны на Словакії. Уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый вітать тот історічный момент і припоминать, же публікованьом того навчалного помічника завершыв ся довгодобый і часто нелегкый процес приготовліня,“ пише ся на офіціалнім сайті уряду уповномоченого.

Буковскый такой по наступліню до свойой функції ініціовав зроджіня такого учебника а пропоновав го і до Акчного плану охороны прав особ, котры належать ку народностным меншынам і етнічным ґрупам на рокы 2016 – 2020.

Його уряд такой од початку актівно брав учать на приготовліню публікації, і Выбор про народностны меншыны і етнічны ґрупы, котрого є уповномоченый председом, веце раз їднав о учебнику.

„Думам, же то добрый зачаток і добрый компроміс што до інформацій. Признавам, же народности в тій публікації хотіли часто о собі повісти вшытко, но я того погляду, же нашым цільом є взбудити зведавость дітей, а не їх запхати інформаціями. Тот навчалный помічник має помагати головно у тім, жебы одкрыв світ дітям, а жебы і учітелі далше бадали, і на властных знанях зіщовали етнічну розмаїтость Словакії,“ підкреслив Буковскый.

Онлайн верзію книжкы Народностны меншыны – познакомме ся, собі можете посмотрити за тым мотузком.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі