Голосник

«Слово» – 13-та неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

Образный приклад о робітниках у виногаді нам вказує на Божу старостливость і велику любов Бога ку чоловікови. Уж на початку сотворіня Бог наперед выштко приготовив, і аж пак сотворив чоловіка як царя, жебы над вшыткым пановав.

Подобно было і з выбраным народом. Бог старать ся о нього. Давать йому закон через Мойсея, заповіді, жертвы, храм. Посылать пророків, жебы напоминали народ ку вірности і любви ку Богу. Но они єдных убили, іншых знечестили. Так послав далшых і зробили з нима тото саме. Наконець послав свойого Сына. Говорить собі: Хоць не прияли рабів, мого Сына ся будуть ганьбити. Но они, кедь увиділи сына, повіли собі: То наслідник, подьме убийме го, і наслідство буде наше. А так і зробили. Але нелем же не набыли наслідство, но іщі і утратили виноград. Бо Ісус закінчів тот образный приклад словами: Што зробить пан винограду такым підлым рабам? З гнівом їх выгубить і виноград передасть іншым, котры будуть передавати плоды в даный час.

Робітници у винограді сі зачали надумовати, же они суть дашто веце. Же не суть лем справцями винограду, котры мають над собов пана, але же они суть панами, котры рішають о вшыткім. Якы затемніня, яка невдячность. За добро одвдаячують ся злом і убийством. А тото ся діє, кедь чоловік забывать на Бога. Кедь хоче забрати Його місце у своїм жывоті. Кедь сам хоче рішати і назначовати собі правила што є добре і што плане. А до даякаго часу так може робити, бо чоловім мать слободну волю.

Ісус вказує в днешнім слові на велику любов і велику Божу терпезливость з грішником. Бог не хоче смерти грішника, но його навернутя і жывот. Так робив з выбраным народом, так робить і з нами. Но раз прийде момент давати рахунок. Прото не будьме подобны тым невдячным робітникам, але приношайме плоды вдячности, віры і любви. Слава Ісусу Хрісту!

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі

«Слово» – 13-та неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

В днешнім євангелію Ісус Хрістос говорить образный приклад о робітниках у винограді. Чоловік господарь насадив виноград, зробив вшытко потрібне, і так передав виноградникам і одышов. В часі збераня грозна послав рабів, жебы перевзяли плоды винограду.

Но робітници зачали поступовати не як виноградници, кторы виноград справують, але як кібы їм належав виноград. Зневажають, а то і убивають рабів. Кедь пан посылать свойого сына, і на того осмілять ся і говорять: Убийме го і виноград буде наш.

Тот образный приклад говорить о історії цілого людьского роду од початку, о історії выбраного народа і о історії каждой людьской душі. Бог сотворив вшытко про чоловіка, а аж так го привів до рая раскоші, жебы го дозерати. Но чоловік послухав раду злого, забыв, же є сотворіньом, хотів вырівнати ся Сотворителю, і тото ся повторять цілу історію. Чоловік хоче пановати без Бога, без його заповідей. Видить в них обмеджіня свойой свободы.

Так было і з выбраным народом. Бог, коли чоловік одпав од Бога до обожованя сотворіня і самого себе, выбрав через Авраама народ, в котрім ся мала сохранити іскерка віры і любви ку Богу. Старав ся о свій народ, не зохабив го ани в часі еґіпетьского рабства. Выводить, обіцять землю, котра тече медом і молоком, але пожадує лем єдно: віру, довіря і любов. Но народ скоро забывать, при першім недостатку бунтує ся. Забыв, же Бог його вывів із рабства. Звалює вину за проблемы на Мойсея: Нашто єсь нас вывів…? А кедь ідеме в току історії, як часто выбраный народ забывав на Бога, як собі хотів сам робити по волі. Одхыльовав ся ку ідолопоклоньству, но Бог посылав своїх рабів пророків, жебы напоминали народ. Наконець Бог посылать свойого Сына, но они го вывели із винограду і убили.

Тото слово одностиь ся і ку нам, Бог каждому дав вшытко потрібне ку спасіню. Але зохабив свободну волю. А чоловік як часто забывать, же є сотворіня, хоче пановати над своїм жывотом, але без Бога, а наслідкы такого видиме коло себе: аморалноть, нечістота, різны девіяції, котры стваляють ся на рівень закона. Чоловік повторять слова: убийме го і буде вшытко наше. Наконець Ісус закінчує: Царьство Боже ся од вас возьме. Тото є напомянутя про людьство, про новый выбраный народ – хрістіанів і про каждого чоловіка.

Прото Памятайме все на то, же сьме сотворіня, сьме рабы Бога Господа вшыткого. Часто повторяйме слова молитвы: Да будет воля твоя… досправды Господи, най буде воля Твоя в нашім жывоті, через твої заповіді, через твоє слово, і втогды будеме щастливы не лем ту на землі, але і по цілу вічность. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 26. авґуста 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 26. авґуста о 15.00 о 20.00 год. і 27. авґуста о 2.00, год. за русиньскым часом.

Фото: Обіцяна Земля в новым місті, фраґмент хыжы в Лейді. Жрідло: Wikimedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі