Голосник

«Слово» – 19-та неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

В днешнім слові євангелія нам Ісус Хрістос указує Божу педаґоґіку. Наперед говорить: Што хочете, жебы люде робили вам, тото робте і вы їм. Уж лем кебы сьме ся рядили тыма словами в нашых словах, ділах, но і думках, якый бы быв жывот в нашых родинах, в нашых одношінях ку іншым.

Но тоты слова мож однести і до шыршой области – на парохію, село, місто, державу. Потім Ісус іде дале, веде нас высше: Кедь робите добро, кедь любите, кедь жычате лем тым, котры вам то вертають, яку подяку зато чекате? Тадь так роблять і грішникы. І они тото роблять, жебы прияти то, што дали. Під грішниками можеме розуміти як поганів, Жыдів, но і хрістіанів, котры суть нима лем на крестнім листі. То є людей, котры жыють лем про тот світ.

Далше веде: Но вы любте своїх неприятелів, робте добрі і жычайте, а нич за то не чекайте. Тото уж є тяжше. Любити тых, што нас люблять, не є аж так тяжко. Але любити неприятелів, робити добро а діставати за то зло? Тото уж выжадує жертву. Но Ісус нам обіцять: Кедь так будете з Божов помочов робити, одміна буде щіра – будете сынами Найвысшого.

Видиме де, на яку высоту нас Ісус поставив? Так днешнє слово є позваньом выступовати по драбині доконалости, але не самы, Ісус нас веде. Лем треба ся дати Ним вести. А одміна буде щіра – Боже дітинство. Што веце собі смертный чоловік може желати? Бог повість: Тото є моя люба дітина, подь до мого Царьства. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 18. октобра 2020 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 18. октобра о 12.00 год. і 19. октобра о 2.00 год. за русиньскым часом.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі