Голосник

«Слово» – 21-та неділя по Сошетствії Святого Духа – неділя, 9.10 год.

Ісус Хрістос говорить образный приклад о сіячові, котрый сіє своє зерно. Но оно падать на різны сорты земли. Сіячом є сам Господь, зерном є його слово. Тоты, котры слухають слово, представляють 4 катеґорії. Єдны при дорозі – там ся зерно не захопить, такой є потоптане і выдзьобане. То суть тоты, котры выслухають слово, або сі го прочітають, але такой на нього забывають, не стигне ани взыйти, такой іншыма ділами є потоптане ці выторгнуте з душі. Інше пало на камянисту землю, взышло, але скоро высохло, не мало коріня. То суть тоы, што з радостьов слухають і принимають тото слово, але лем до часу, не мають терпезливости, а як ся выжадує принести жертву, ці зношати утиск або пронаслідованя, го опущають. Третє пало до терня, взышло, але было задавлене. То суть люде, котры як чують тото слово і го приниимають, но старости жывота, богатсво ці роскоші го давлять і наконець задавлять і не принесе плод. І є лем єдна катеґорія людей, котры слухають з добрым і чістым сердцьом і приношають плод в терпезливости. Днешній образный приклад є адресованый і нам. Де ся зарадиме? Довольме тому слову діяти в нашій душі. Незалежно од того, де ся днеська находиме, в котрій сорті. Покля сьме на ті земли, все можеме робити зміну, метанію, покаяня. Ісус нато говорить, абы розбудити душы, жебы ся стали тов плодоноснов земльов, приносячов плоды вічного жывота і спасіня. Слава Ісусу Хрісту!
В неділю, 13-го новембра 2016 р., о 9.10 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 13-го новембра о 12.10, 15.10, 20.00 год. і 14-го новембра о 2.00 год. за русиньскым часом.

Фото wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі